Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Alan Błażejczyk
Możliwość komentowania Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania została wyłączona
17.07.2019 – 19.07.2019

Kurs skierowany jest do kandydatów na auditorów ZSZ. Wskazana jest podstawowa znajomość wymagań norm

PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001:2018.

Ramowy program usługi:

  • Osiem zasad zarządzania,
  • Elementy wspólne i różnice pomiędzy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001:2018,
  • Korzyści dla firmy przy wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania,
  • Analiza wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001:2018 w aspekcie auditowania,
  • Auditowanie wg wytycznych normy ISO 19011,
  • Cele auditu, podstawowe pojęcia, planowanie auditów, realizacja auditów, zasady dokumentowania, ćwiczenia praktyczne,
  • Lista pytań auditowych, prowadzenie wywiadu auditowego, odniesienie dowodów z auditu, identyfikacja niezgodności, analiza raportów z auditu, ćwiczenia praktyczne,
  • Egzamin.

Kurs kończy się egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu, otrzyma Certyfikat Auditora.

Zapisz się już dziś!

Zapisz się

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast