wzorcowanie

Pracownia elektryczna

Home BADANIA Pracownia elektryczna

Pracownia Elektryczna wchodzi w skład Zespołu ds. Badań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice.

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiada certyfikat akredytacji w zakresie Laboratoriów Badawczych nr AB 024 na zgodność z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 od 1995 roku.

Wyniki badań przedstawiane są w dokumencie: „Sprawozdanie z Badań”, a dla metod akredytowanych Sprawozdanie dodatkowo opatrzone jest logo PCA.

Laboratorium badawcze dysponuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • specjalistyczną aparaturą badawczą oraz kontrolno-pomiarową,
 • wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań.

Zakres akredytacji AB 024

Pracownia wykonuje

Badania elektryczne
Materiałów elektroizolacyjnych
Elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego
Opraw oświetleniowych
Elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych
Maszyn przemysłowych oraz wyposażenia zakładów produkcyjnych
Wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych

Badania elektryczne

 • wymagane do oznaczania wyrobów:
    • znakiem zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia „CE”,
    • znakiem zgodności z Polską Normą,
    • dobrowolnym znakiem bezpieczeństwa „B”.
 • przeznaczone do:
    • ocen rozjemczych,
    • ocen jakości wyrobów, dostaw,
    • wystawiania deklaracji zgodności,
 • oraz wiele innych badań na życzenie Klienta.
dla wyrobów i wyposażenia:
 • elektrycznego: między innymi materiałów elektroizolacyjnych, sprzętu do użytku domowego i podobnego, opraw oświetleniowych, wyrobów elektronicznych (sterowniki, sterowniki temperatury, obudów komputerowych, wentylatorów), wyrobów z tworzyw sztucznych (listwy instalacyjne, płyty warstwowe i inne),
 • maszyn i wyposażenia zakładów produkcyjnych,

Materiałów elektroizolacyjnych

 • Materiały elektroizolacyjne stałe wg PN-EN 60243-1 i PN-E-04405,
 • Materiały elektroizolacyjne. Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych wg PN-EN 60893-2,
 • Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych wg PN-EN 60112,
 • Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych wg PN-EN 50085-1,
 

Elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania wg PN-EN 60335-1
W tym zakresie dla wyrobów:
 • Tace Grzejne
  wg PN-EN 60335-2-12
 • Kuchnie, kuchenki, piekarniki i podobne przyrządy
  wg PN-EN 60335-2-6
 • Kuchnie mikrofalowe
  wg PN-EN 60335-2-25
 • Opiekacze, prodiże i podobne przyrządy
  wg PN-EN 60335-2-9
 • Przyrządy do ogrzewania cieczy
  wg PN-EN 60335-2-15
 • Przenośne grzałki nurkowe
  wg PN-EN 60335-2-74
 • Frytkownice, patelnie i podobne przyrządy
  wg PN-EN 60335-2-13
 • Maszyny kuchenne
  wg PN-EN 60335-2-14
 • Żelazka elektryczne
  wg PN-EN 60335-2-3
 • Suszarki do ubrań i ręczników
  wg PN-EN 60335-2-43
 • Froterki
  wg PN-EN 60335-2-10
 • Odkurzacze i przyrządy czyszczące zasysające wodę
  wg PN-EN 60335-2-2
 • Ogrzewacze pomieszczeń
  wg PN-EN 60335-2-30
 • Akumulacyjne ogrzewacze wody
  wg PN-EN 60335-2-21
 • Przepływowe ogrzewacze wody
  wg EN 60335-2-35
 • Zespoły grzejne dla saun
  wg PN-EN 60335-2-53
 • Przyrządy do masażu
  wg PN-EN 60335-2-32
 • Przyrządy do pielęgnacji skóry lub włosów
  wg PN-EN 60335-2-23
 • Koce i poduszki elektryczne
  wg PN-EN 60335-2-17
 • Wentylatory
  wg PN-EN 60335-2-80
 • Nawilżacze powietrza
  wg PN-EN 60335-2-98
 • Przenośne narzędzia grzejne i podobne przyrządy
  wg PN-EN 60335-2-45
 • Akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń
  wg PN-EN 60335-2-61

Opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe wg PN-EN 60598-1
W tym zakresie dla wyrobów:
 • Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia
  wg PN-EN 60598-2-4
 • Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia
  wg PN-IEC 598-2-1
 • Oprawy oświetleniowe ręczne
  wg PN-EN 60598-2-8
 • Oprawy oświetleniowe wbudowywane
  wg PN-EN 60598-2-2
 • Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne
  wg PN-EN 60598-2-3
 • Girlandy świetlne
  wg PN-EN 60598-2-20
 • Oprawy oświetleniowe do akwarium
  wg PN-EN 60598-2-11
 • Oprawy oświetleniowe Projektory iluminacyjne
  wg PN-EN 60598-2-5
 • Oprawy oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej
  wg PN-EN 60598-2-25
 • Wymagania szczegółowe dla wtyczkowych lampek nocnych
  wg PN-EN 60598-2-12
 • Oprawy oświetleniowe wbudowane w podłoże
  wg PN-EN 60598-2-13
 • Oprawy oświetleniowe do basenów pływackich i podobnych zastosowań
  wg PN-EN 60598-2-18
 • Oprawy oświetleniowe napowietrzane
  wg PN-EN 60598-2-19:2002
 • Oprawy oświetleniowe do oświetlania awaryjnego
  wg PN-EN 60598-2-22
 • Systemy oświetlenia ELV do żarówek
  wg PN-EN 60598-2-23
 • Oprawy oświetleniowe o ograniczanych temperaturach powierzchni
  wg PN-EN 60598-2-24
 • Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
  wg PN-EN 60529
 • Badania środowiskowe – Próby młotami
  wg PN-EN 60068-2-75
 • Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodowe
  wg PN-EN 60598-2-7
 • Przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci
  wg PN-EN 60598-2-10

Elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych

 • Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych. Mieszane systemy zasilania klasy I i III
  wg PN-EN 60570

Maszyn przemysłowych oraz wyposażenia zakładów produkcyjnych

 • Maszyny przemysłowe
  wg PN-EN 60204-1

Wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych

Wyroby elektrotechniczne i elektroniczne wg PN-EN 60695-10-2
W zakresie zagrożenia ogniowego wg metod:
 • Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych – Wytyczne ogólne
  wg PN-EN 60695-1-10
 • Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu. Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania próby
  wg PN-EN 60695-2-10
 • Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu. Metoda badania rozżarzonym drutem palności płomieniem wyrobów gotowych
  wg PN-EN 60695-2-11
 • Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu. Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)
  wg PN-EN 60695-2-12
 • Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu. – Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)
  wg PN-EN 60695-2-13
 • Nadmierne gorąco – Próba wciskania kulki
  wg PN-EN 60695-10-2