wzorcowanie

Pracownia fizyko-chemiczna

Home BADANIA Pracownia fizyko-chemiczna

Pracownia Fizyko-Chemiczna wchodzi w skład Zespołu ds. Badań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice

Wyniki badań przedstawiane są w dokumencie: „Sprawozdanie z Badań”.

Laboratorium badawcze dysponuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • specjalistyczną aparaturą badawczą oraz kontrolno-pomiarową,
 • wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań.

Zakres akredytacji AB 024

Pracownia wykonuje badania

Akustyczne
Akustyka budowlana
Pomiary maszyn i urządzeń
Pomiary na stanowiskach pracy
Inne pomiary akustyczne

Akustyczne

 • wymagane prawem budowlanym,
 • prawem pracy (na stanowiskach pracy – ocena ryzyka zawodowego),
 • znakiem zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia „CE”,
 • znakiem zgodności z Polską Normą,
 • przeznaczone do:
    • ocen rozjemczych,
    • ocen jakości wyrobów, dostaw,
    • wystawiania deklaracji zgodności,
 • oraz wiele innych badań na życzenie Klienta.

Akustyka budowlana

 • całościowe oceny akustyczno-budowlane – audyt akustyczny,
 • pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych seria ISO 10140,
 • pomiary laboratoryjne współczynnika pochłaniania dźwięku ISO 354,
 • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych PN-B-02151-3, seria ISO 140, ISO 16283
 • pomiary terenowe poziomu hałasu w budynkach PN-B-02151-2, PN-87 B-02156,
 • pomiary terenowe hałasu pogłosowego w budynkach PN-B-02151-4,
 • ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-B-02170,
 • ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B-02171,
 • pomiary terenowe drgań pochodzących od torów kolejowych, tramwajowych metra lub drogi kołowej PN-B-02170, PN-B-02171,

Pomiary maszyn i urządzeń

 • wyznaczanie poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń, ISO 3744, ISO3745, ISO 3446, PN-EN 61400-11,
 • wyznaczanie poziomu ciśnienia akustycznego maszyn i urządzeń, seria ISO 11200,
 • pomiary drgań maszyn i urządzeń,

Pomiary na stanowiskach pracy

 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy ISO 9612,
 • pomiary drgań na stanowiskach pracy ISO 5349,

Inne pomiary akustyczne

 • pomiary terenowe skuteczności ekranów akustycznych, drogowych przed otwarciem drogi do użytkowania ISO 10847.