Pracownia mechaniczna

Home BADANIA Pracownia mechaniczna

Pracownia Mechaniczna wchodzi w skład Zespołu ds. Badań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice

 • Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 024

Pracownia Mechaniczna – Zespół ds. Badań dysponuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • specjalistyczną aparaturą badawczą oraz kontrolno-pomiarową,
 • wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań.

Pracownia Mechaniczna wykonuje badania w ramach i poza akredytacją.

Zakres akredytacji AB 024

Mechaniczne i technologiczne
Mechaniczne
Technologiczne

Mechaniczne i technologiczne

 • wymagane do oznaczania wyrobów:
    • znakiem zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia „CE”,
    • znakiem zgodności z Polską Normą,
    • dobrowolnym znakiem bezpieczeństwa „B”,
 • przeznaczone do:
    • ocen rozjemczych,
    • ocen jakości wyrobów, dostaw,
    • wystawiania deklaracji zgodności,
 • oraz wiele innych badań na życzenie Klienta,

dla wyrobów: 

 • z metali, między innymi: stal do zbrojenia betonu, zgrzewane siatki zbrojeniowe, stal do sprężania betonu (w tym druty i sploty linowe), rury, blachy, taśmy, doczołowe złącza spajane, kształtowniki i inne,
 • z metali kolorowych,
 • z tworzyw sztucznych,
 • oraz wyrobów z innych materiałów,

Mechaniczne

 • statyczna próba rozciągania w temperaturze otoczenia do 400 kN
  z wyznaczeniem: Re, Rm, A, Z, Agt wg PN-EN ISO 6892-1, wg PN-EN 15630-1 pkt.5, wg PN-EN 15630-2 pkt.5, wg PN-EN 15630-3 pkt.5
 • twardość sposobem Brinella dla kulek Φ 2,5mm; Φ 5,0mm;
  Φ10,0mm – twardość do 450 HB wg PN-EN ISO 6506-1
 • twardość sposobem Vickersa od HV 0,2 do HV 100 wg PN-EN ISO 6507-1
 • twardość sposobem Rockwella skala A, B, C wg PN-EN ISO 6508-1
 • udarność sposobem Charpy`ego (energia młota 300 J)
  zakres temperatur: (23÷ -40)°C wg PN-EN ISO 148-1
 • udarność stali po starzeniu wg PN-81/H-04373
 • udarność złączy spawanych lub zgrzewanych doczołowo wg Instrukcja QLiB -1300, wg PN-88/M-69733, wg PN-EN ISO 148-1

Technologiczne

 • próba zginania wg PN-EN ISO 7438
 • próba odginania wg PN-EN ISO 15630-1
 • zginanie doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych wg PN-EN ISO 7438
 • skręcanie drutu stalowego Φ 0,3÷6 mm i z metali kolorowych Φ 0,3÷10 mm wg PN-ISO 7800
 • przeginanie dwukierunkowe max. Φ 6,0 mm wg PN-ISO 7801
 • zginanie rur w postaci pasków wg PN-EN ISO 8491
 • spłaszczanie wg PN-EN ISO 8492
 • roztłaczanie max. Φ 100 mm wg PN-EN ISO 8493
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast