wzorcowanie

Pracownia wózków i artykułów dziecięcych

Home BADANIA Pracownia wózków i artykułów dziecięcych

Pracownia Wózków i Artykułów Dziecięcych wchodzi w skład Zespołu ds. Badań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice.

Pracownia posiada certyfikat akredytacji w zakresie Laboratoriów Badawczych nr AB 024 na zgodność z wymogami normy PN-EN 1888 od 2014 roku.

W oparciu o specjalistyczne wyposażenie i metody badawcze zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1888 wykonujemy pełny zakres badań m.in.:

 • funkcja ochronna (wysokość  gondoli, system zapięć i zapięcia),
 • zagrożenia związane z uwięźnięciem  (otwory i szczeliny, uwięźnięcie między uchwytem i gondolą)
 • zagrożenia ze strony ruchomych części (koła, mechanizmy blokujące),
 • zagrożenia zapętleniem,
 • zagrożenia związane z zadławieniem się i połknięciem,
 • zagrożenia uduszeniem się (wykładzina gondoli i siedziska, opakowanie),
 • niebezpieczne krawędzie i wystające części,
 • urządzenia do parkowania i hamulce,
 • stateczność (stateczność wózka, stateczność wzdłużna gondoli),
 • integralność konstrukcyjna,
 • trwałość oznakowania,
 • ocena informacji  o wyrobie.

Zakres akredytacji AB 024

Zewnętrznych placów zabaw wg PN-EN 1176-7

Zakres: ustalenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa, stanu fundamentów i nawierzchni, łącznie ze wszystkimi zmianami wynikającymi z oceny środków bezpieczeństwa, wpływu warunków atmosferycznych, ujawnienia butwienia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa wynikającymi z dokonanych oraz dodanych lub zmienionych części. Wskazanie ew. zagrożeń oraz określenie niezbędnych do wykonania czynności.
Ocena techniczna placu zabaw: badanie zgodności placu zabaw w całości, z uwzględnieniem wyposażenia wraz z innymi elementami infrastruktury takimi jak: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, nawierzchnie, środki ochrony przed zanieczyszczeniami odzwierzęcymi.
Zakres: badanie dokumentacji placu zabaw. Podczas oceny bierze się pod uwagę poprawność rozmieszczenia poszczególnych obiektów oraz lokalizację placów zabaw. Badanie zawiera wszystkie czynności związane z coroczną kontrolą główną.

Sal zabaw wg PN-EN 1176-10, PN-EN 1176-7

Ocena techniczna dla nowego obiektu przed wprowadzeniem do użytkowania i dla obiektów już istniejących. Ocena spełnia wymagania obowiązkowej corocznej kontroli głównej wymaganej normą PN-EN 1176-7.

Zakres: Szczegółowa ocena bezpieczeństwa konstrukcji : dostępność dla dorosłych, zabezpieczenie przed upadkiem, wykończenie urządzenia, zabezpieczenie przed zakleszczeniem, zabezpieczenie przed urazami podczas ruchu i spadania, nawierzchnie, środki dostępu, połączenia, części zużywające się, liny, łańcuchy, przewietrzanie, przestrzenie upadku, zderzenia, przestrzeń wolna, oznakowanie, oświetlenie.

– ewakuacja: drogi ewakuacyjne, odległości od wyjścia, dostęp i wyjście, pojemność konstrukcji, widoczność,
– przegląd dokumentacji obiektu (zastosowanych materiałów, obliczeń konstrukcji, certyfikaty, atesty)
– przegląd informacji dostarczonych przez producenta.