BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Home BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Bezpieczeństwo maszyn

W związku z narastającym zapotrzebowaniem rynku na ocenę zgodności maszyn z odpowiednimi przepisami prawnymi, „ZETOM” Katowice powołał interdyscyplinarny zespół, który służy Państwu pomocą w kompleksowej ocenie zgodności maszyn w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych oraz minimalnych.

Nasze atuty:
– Notyfikacja Unii Europejskiej nr 1436 (między innymi dla dyrektywy MD i EMC),
– własna Jednostka Certyfikująca Wyroby akredytowana przez PCA, Nr AC 005,
– własne Laboratorium Badawcze Akredytowane przez PCA, Nr AB 024,
– wiedza i doświadczenie, które można zdobyć wyłącznie na przestrzeni lat.

„Program certyfikacji maszyn – badanie typu” oraz „Program dobrowolnej certyfikacji maszyn” dostępne są na naszej stronie www w zakładce ”Certyfikacja”: „Certyfikacja wyrobów”.

Wprowadzający na rynek maszyny nowe, jak i już używane, oraz użytkujący maszyny na terenie UE zobowiązani są stosować się do wymogów zawartych odpowiednio w dyrektywie maszynowej (ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi w celu spełnienia wszystkich warunków wymaganych dla oznakowania CE oraz wprowadzenia maszyn do obrotu) i narzędziowej (ocena zgodności z wymaganiami minimalnymi dla stanowisk pracy wyposażonych w maszyny związana z utrzymaniem odpowiedniego poziomu BHP).

Wybrane dyrektywy

  • DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE
  • DYREKTYWA 2009/104/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 września 2009r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy

Wybrane normy

  • PN-EN 60204-1:2010: Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
  • PN-EN 13849-1:2016: Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
  • PN-EN 12100:2012: Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

Zapraszamy także do skorzystania z usług szkoleniowych w ww. obszarze, dzięki którym zdobędą Państwo niezbędną wiedzę w zakresie wymagań określonych dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz narzędziową 2009/104/WE, poznacie Państwo obowiązki podmiotów wprowadzających maszyny na rynek oraz ich użytkowników na terenie Unii Europejskiej, nabędziecie Państwo umiejętności identyfikacji zagrożeń i przeprowadzenia oceny ryzyka w oparciu o normę PN-EN ISO 12100:2012.

Istnieje możliwość skorzystania ze szkoleń dofinansowanych.

Dane kontaktowe

Zespół ds. Oceny Zgodności Maszyn
tel: (32) 256 93 69
e-mail: biuro@zetom.eu

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast