Certyfikacja wyrobów

Home CERTYFIKACJA Certyfikacja wyrobów

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

prowadzą usługi w zakresie certyfikacji działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 i dysponując akredytowanym laboratorium badawczym.
„ZETOM” Katowice posiada następujące uprawnienia:

 • Notyfikacja Unii Europejskiej Nr 1436
 • Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez PCA, Nr AC 005

 • Zakład Certyfikacji „ZETOM” Katowice prowadzi certyfikację wyrobów:
  objętych zakresem akredytacji na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych (normy krajowe i europejskie, normy zharmonizowane, aprobaty techniczne krajowe), nie objętych zakresem akredytacji na dobrowolny znak bezpieczeństwa „B” oraz zgodności z dyrektywami europejskimi.

  Zakład Certyfikacji wydaje licencje na stosowanie znaku jakości „PRODUKT SPRAWDZONY”

  Certyfikacja i ocena zgodności wyrobów

  • hutnictwa żelaza – pręty, profile, walcówka, rury, druty, taśmy, blachy, liny/sploty sprężające;
  • przemysłu metali nieżelaznych – stopy odlewnicze, walcówka, taśmy, pręty, profile, rury;
  • elektrotechnicznych i elektronicznych – sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny i elektroinstalacyjny, oprawy, sprzęt i artykuły oświetleniowe, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, mikrokomputery, kasy rejestrujące, maszyny biurowe, aparaty telefoniczne, sprzęt fotograficzny laboratoryjny, przyrządy do projekcji, elektronarzędzia;
  • przemysłu maszynowego – maszyny przemysłowe, maszyny do obróbki plastycznej metali;
  • maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  • przemysłu chemicznego – węże, wyroby elektroizolacyjne i armatura z tworzyw sztucznych, taśmy przenośnikowe gumowe;
  • przemysłu drzewnego i papierniczego – płyty pilśniowe, wiórowe oraz paździerzowe;
  • artykułów dla dzieci – wózki, łóżeczka, kołyski, bujaczki i inne;
  kotły grzewcze na paliwo stałe

  Klienci, którzy uzyskali certyfikat dla wyrobów budowlanych w systemie:

  – europejskim – mogą oznakować wyrób oznakowaniem CE
  – krajowym – mogą oznakować wyrób znakiem Budowalnym

  Rozmiar czcionki
  Zmień kontrast