Certyfikacja wyrobów

Home CERTYFIKACJA Certyfikacja wyrobów

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

prowadzą usługi w zakresie certyfikacji działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 i dysponując akredytowanym laboratorium badawczym.
„ZETOM” Katowice posiada następujące uprawnienia:

  • Notyfikacja Unii Europejskiej Nr 1436
  • Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez PCA, Nr AC 005

  • Zakład Certyfikacji „ZETOM” Katowice prowadzi certyfikację wyrobów:
    objętych zakresem akredytacji na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych (normy krajowe i europejskie, normy zharmonizowane, aprobaty techniczne krajowe), nie objętych zakresem akredytacji na dobrowolny znak bezpieczeństwa „B” oraz zgodności z dyrektywami europejskimi.

    Zakład Certyfikacji wydaje licencje na stosowanie znaku jakości „PRODUKT SPRAWDZONY”

    Certyfikacja i ocena zgodności wyrobów

    • hutnictwa żelaza – pręty, profile, walcówka, rury, druty, taśmy, blachy, liny/sploty sprężające;
    • przemysłu metali nieżelaznych – stopy odlewnicze, walcówka, taśmy, pręty, profile, rury;
    • elektrotechnicznych i elektronicznych – sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny i elektroinstalacyjny, oprawy, sprzęt i artykuły oświetleniowe, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, mikrokomputery, kasy rejestrujące, maszyny biurowe, aparaty telefoniczne, sprzęt fotograficzny laboratoryjny, przyrządy do projekcji, elektronarzędzia;
    • przemysłu maszynowego – maszyny przemysłowe, maszyny do obróbki plastycznej metali;
    • maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
    • przemysłu chemicznego – węże, wyroby elektroizolacyjne i armatura z tworzyw sztucznych, taśmy przenośnikowe gumowe;
    • przemysłu drzewnego i papierniczego – płyty pilśniowe, wiórowe oraz paździerzowe;
    • artykułów dla dzieci – wózki, łóżeczka, kołyski, bujaczki i inne;
    kotły grzewcze na paliwo stałe

    Klienci, którzy uzyskali certyfikat dla wyrobów budowlanych w systemie:

    – europejskim – mogą oznakować wyrób oznakowaniem CE
    – krajowym – mogą oznakować wyrób znakiem Budowalnym

    Rozmiar czcionki
    Zmień kontrast