Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji

Home CERTYFIKACJA Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

prowadzą usługi w zakresie certyfikacji działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 i dysponując akredytowanym laboratorium badawczym.
„ZETOM” Katowice posiada następujące uprawnienia:

 • Notyfikacja Unii Europejskiej Nr 1436
 • Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez PCA, Nr AC 005

 • Zakład Certyfikacji „ZETOM” Katowice prowadzi Certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji:

  • w zakresie obowiązkowym:
   – z wymaganiami norm zharmonizowanych, upoważniającą producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
   – z wymaganiami polskich norm i polskich aprobat technicznych, upoważniającą producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym,
  • w zakresie dobrowolnym.
  Rozmiar czcionki
  Zmień kontrast