wzorcowanie

Certyfikacja wyrobów

Home CERTYFIKACJA Certyfikacja wyrobów

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

prowadzą usługi w zakresie certyfikacji działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując akredytowanym laboratorium badawczym wg z PN-EN ISO/IEC 17025. ZETOM Katowice posiada następujące uprawnienia:
Notyfikacja Unii Europejskiej Nr 1436
Akredytacja PCA nr AC005

Zakład Certyfikacji ZETOM Katowice prowadzi certyfikację wyrobów:
objętych zakresem akredytacji na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych (normy krajowe i europejskie, normy zharmonizowane, aprobaty techniczne krajowe), nie objętych zakresem akredytacji: na dobrowolny znak bezpieczeństwa „B”, zgodności z dyrektywami europejskimi.

Zakład Certyfikacji wydaje licencje na stosowanie znaku PRODUKT SPRAWDZONY

Certyfikacja i ocena zgodności wyrobów

• hutnictwa żelaza – pręty, profile, walcówka, rury, druty, taśmy, blachy, liny/sploty sprężające;
• przemysłu metali nieżelaznych – stopy odlewnicze, walcówka, taśmy, pręty, profile, rury;
• elektrotechnicznych i elektronicznych – sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny i elektroinstalacyjny, oprawy, sprzęt i artykuły oświetleniowe, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, mikrokomputery, kasy rejestrujące, maszyny biurowe, aparaty telefoniczne, sprzęt fotograficzny laboratoryjny, przyrządy do projekcji, elektronarzędzia;
• przemysłu maszynowego – maszyny przemysłowe, maszyny do obróbki plastycznej metali,
• maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
• przemysłu chemicznego – węże, wyroby elektroizolacyjne, i armatura z tworzyw sztucznych, taśmy przenośnikowe gumowe;
• przemysłu drzewnego i papierniczego – płyty pilśniowe, wiórowe oraz paździerzowe;
• artykułów dla dzieci – wózki, łóżeczka, kołyski, bujaczki i inne.

Klienci którzy uzyskali certyfikat dla wyrobów budowlanych w systemie:

– europejskim – mogą oznakować wyrób oznakowaniem CE
– krajowym – mogą oznakować wyrób znakiem Budowalnym