wzorcowanie

Zakład certyfikacji

Home CERTYFIKACJA Zakład certyfikacji

Zakład Certyfikacji wydaje certyfikaty objęte zakresem akredytacji:

  • zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych (normy krajowe i europejskie, normy zharmonizowane, aprobaty techniczne krajowe i europejskie i inne dokumenty odniesienia)
  • zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikaty nie objęte zakresem akredytacji:

  • na dobrowolny Znak Bezpieczeństwa „B”
  • zgodności z dyrektywami europejskimi

Świadectwa Odbioru (poza akredytacją)

  • na partie wyrobów, dostaw

Zakład Certyfikacji zatrudnia:

  • specjalistów różnych branż o wysokich kwalifikacjach
  • specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Posiadane uprawnienia:

 • Notyfikacja Unii Europejskiej o Nr 1436 w zakresie Dyrektyw Nowego Podejścia
 • Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji Nr AC 005