Fundusze unijne

Home Fundusze unijne

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” Im. Prof. F.Stauba w Katowicach Sp. z o.o. realizują projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

1. Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie kompleksowej usługi badań atestacyjnych kotłów na paliwa stałe”.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty Firmy nowej, kompleksowej i innowacyjnej usługi badawczej w zakresie badań atestacyjnych kotłów na paliwa stałe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi UE.

  • Wartość projektu: 1 045 500,00 zł
  • Wkład funduszy europejskich: 381 600,00 zł2. Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu TIK”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych dzięki zakupowi środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedsięwzięcie polega 
na zakupie oprogramowania oraz zestawu urządzeń, które pozwolą na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego funkcjonowania.

  • Wartość projektu: 285 360,00 zł
  • Wkład funduszy europejskich: 104 850,00 zł


3. Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych usług badania w branży artykułów dziecięcych oraz wyrobów elektroinstalacyjnych”

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty Firmy nowych innowacyjnych usług 
z zakresu badań palności artykułów dziecięcych i zabawek badań elementów przełącznych i stykowych. Cel zostanie zrealizowany dzięki inwestycji 
w środki trwałe, jakimi są stanowiska badawcze.

  • Wartość projektu: 338 250,00 zł
  • Wkład funduszy europejskich: 123 750,00 zł
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast