wzorcowanie

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

admin
Możliwość komentowania Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania została wyłączona

„Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego
zakupu kompletnej infrastruktury serwerowej dokonano wyboru dostawcy –
Microluc informatyczna obsługa firm z siedzibą w Katowicach”.