wzorcowanie

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

admin
Możliwość komentowania Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania została wyłączona

„Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego
kompletnego stanowiska do prób zdolności załączania i wyłączania oraz
trwałości łączeniowej elementów przełącznych i stykowych dokonano wyboru
dostawcy – firmy Technoserwis Michał Gach z siedzibą w Katowicach”.