wzorcowanie

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

admin
Możliwość komentowania Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania została wyłączona

„Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego
zintegrowanego stanowiska do badań bezpieczeństwa artykułów dziecięcych
dokonano wyboru dostawcy – firmy Technoserwis Michał Gach z siedzibą w
Katowicach”.