wzorcowanie

Kurs nt.: „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania” w ZETOM Katowice

Karolina Lubecka
Możliwość komentowania Kurs nt.: „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania” w ZETOM Katowice została wyłączona

Serdecznie Zapraszamy!

Kurs Programowy nt.:

 „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania”

Data Kursu: 06-08.11.2017r. w ZETOM Katowice 

 

Kontakt i zgłoszenia:

e-mail: szkolenia@zetom.eu

tel.: (032) 704 01 14,15.16

! Z A P R A S Z A M Y !