Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

Alan Błażejczyk
Możliwość komentowania Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018 została wyłączona

7.11.2019 | Zetom Sp. z o.o. Zakłady badań i atestacji

Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

Celem kursu jest nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania auditów w obszarach objętych SZBHP. Podczas zajęć w formie wykładów, pracy grupowej i ćwiczeń symulacyjnych uczymy auditowania.

Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

Czas i lokalizacjia

07/11/2019 - 08/11/2019 08:00 - 14:00
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Bednorza 17, 40-384 Katowice

Opis wydarzenia

Kurs skierowany jest do kandydatów na auditorów systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ramowy program usługi:

  • Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Znaczące zagrożenia,
  • Korzyści dla firmy z wdrażania Systemu Zarządzania BHP,
  • Analiza wymagań norm PN-N18001/OHSAS 18001, ISO 45001:2018 w aspekcie auditowania,
  • Zaangażowanie kierownictwa, polityka bezpieczeństwa i higieny pracy: planowanie, wdrażanie, funkcjonowanie, sprawdzanie SZBHP, przegląd zarządzania,
  • Auditowanie wg wytycznych normy PNEN ISO 19011: cele auditu, podstawowe pojęcia,
    planowanie auditów, realizacja auditów, zasady dokumentowania,
  • Ćwiczenia praktyczne: lista pytań auditowych, prowadzenie wywiadu auditowego, odniesienie dowodów z auditu, identyfikacja niezgodności, analiza raportów z auditu,
  • Egzamin.

Kurs kończy się egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu, otrzyma Certyfikat Auditora.

2 000,00

(wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Katowice, a ujawnionych w treści formularza kontaktowego. Tym samym przyjmuję do wiadomości, że wymieniony podmiot staje się Administratorem przekazanych danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu (32) 256-93-69, bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego: biuro@zetom.eu


Rozmiar czcionki
Zmień kontrast