Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Alan Błażejczyk
Możliwość komentowania Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) została wyłączona

18.11.2019 | Zetom Sp. z o.o. Zakłady badań i atestacji

Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Celem kursu jest nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania auditów w obszarach objętych Zintegrowanymi Systemami Zarządzania.

Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Czas i lokalizacjia

18/11/2019 - 20/11/2019 08:00 - 14:00
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Bednorza 17, 40-384 Katowice

Opis wydarzenia

Kurs skierowany jest do kandydatów na auditorów ZSZ. Wskazana jest podstawowa znajomość wymagań norm

PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001:2018.

Ramowy program usługi:

  • Osiem zasad zarządzania,
  • Elementy wspólne i różnice pomiędzy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001:2018,
  • Korzyści dla firmy przy wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania,
  • Analiza wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001:2018 w aspekcie auditowania,
  • Auditowanie wg wytycznych normy ISO 19011,
  • Cele auditu, podstawowe pojęcia, planowanie auditów, realizacja auditów, zasady dokumentowania, ćwiczenia praktyczne,
  • Lista pytań auditowych, prowadzenie wywiadu auditowego, odniesienie dowodów z auditu, identyfikacja niezgodności, analiza raportów z auditu, ćwiczenia praktyczne,
  • Egzamin.

Kurs kończy się egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu, otrzyma Certyfikat Auditora.

2 600,00

(wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Katowice, a ujawnionych w treści formularza kontaktowego. Tym samym przyjmuję do wiadomości, że wymieniony podmiot staje się Administratorem przekazanych danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu (32) 256-93-69, bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego: biuro@zetom.eu


Rozmiar czcionki
Zmień kontrast