Dyrektywy dot. Ekoprojektu, WEEE oraz Etykietowania eneregtycznego

Alan Błażejczyk
Możliwość komentowania Dyrektywy dot. Ekoprojektu, WEEE oraz Etykietowania eneregtycznego została wyłączona

27.09.2022 | Zetom Sp. z o.o. Zakłady badań i atestacji

Dyrektywy dot. Ekoprojektu, WEEE oraz Etykietowania eneregtycznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami względem producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów związanych z energią odnośnie informowania konsumentów o efektywności energetycznej

Dyrektywy dot. Ekoprojektu, WEEE oraz Etykietowania eneregtycznego

Czas i lokalizacjia

27/09/2022 08:00 - 14:00
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Bednorza 17, 40-384 Katowice

Opis wydarzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób producentów, importerów, dystrybutorów wyrobów związanych z energią

Ramowy program usługi:

  • Efektywność energetyczna w Polsce,
  • Ekoprojekt – wprowadzenie do tematu,
  • Rozporządzenia wprowadzające dyrektywę Ekoprojektu,
  • Dyrektywa 2009/125/WE (Ekoprojekt – ErP) z dnia 21 października 2009r.:

-obowiązki i odpowiedzialność podmiotów (producentów, importerów i dystrybutorów) wprowadzających wyroby do obrotu na rynku UE,
– procedura oceny zgodności (system zarządzania), deklaracja zgodności,

  • Etykiety energetyczne,
  • Dyrektywa 2010/30/UE (Etykietowanie) z dnia 19 maja 2010r.,
  • Rozporządzenia wprowadzające wymogi dotyczące Ekoprojektu, w tym m.in. rozporządzenie Komisji (EU)
    2015/1428 z 25 sierpnia 2015r., 
  • Dyrektywa WEEE-Ustawa z dnia 11.09. 2015r. o zużytym sprzęcie
    elektrycznym i elektronicznym:

– najważniejsze zmiany,
– definicje,
– rejestr GIOŚ,
– sankcje.

Każdy uczestnik, po zakończonym szkoleniu, otrzyma Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

zł1 600,00


Rozmiar czcionki
Zmień kontrast