Dyrektywy LVD i EMC oraz Ustawa o systemie oceny zgodności

Alan Błażejczyk
Możliwość komentowania Dyrektywy LVD i EMC oraz Ustawa o systemie oceny zgodności została wyłączona

30.07.2019 | Zetom Sp. z o.o. Zakłady badań i atestacji

Dyrektywy LVD i EMC oraz Ustawa o systemie oceny zgodności

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzania oceny zgodności, sporządzania dokumentacji technicznej i nadawania oznakowania CE.

Dyrektywy LVD i EMC oraz Ustawa o systemie oceny zgodności

Czas i lokalizacjia

30/07/2019 08:00 - 14:00
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Bednorza 17, 40-384 Katowice

Opis wydarzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów, dystrybutorów oraz osób zainteresowanych praktycznym podejściem do oceny zgodności i bezpieczeństwa wyrobów.

Ramowy program usługi:

  •  Zmiany w dyrektywach nowego podejścia w 2016r. szczegółowo omawiane na przykładzie dyrektyw:

– LVD 2014/35/UE, (data wejścia w życie: 20.04.2016r.),

– EMC 2014/30/UE, (data wejścia w życie: 20.04.2016r.),

  • Omówienie potrzeby i celu wprowadzenia nowej Ustawy o systemie oceny zgodności, Projekt Ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz zmianie niektórych innych ustaw:

– obowiązki i odpowiedzialność podmiotów (producentów, importerów i dystrybutorów) wprowadzających wyroby do obrotu na rynku UE,

– istotne różnice między obecnym stanem prawnym a proponowaną regulacją,
Istotne zmiany w systemie oceny zgodności:

– procedury oceny zgodności,

– dokumentacja wyrobu i procesu oceny zgodności,

– deklaracja zgodności i oznaczenie CE,

– wymagania dotyczące identyfikowalności,

  • Nadzór rynku:

– procedury nadzoru rynku,

– środki naprawcze,

– sankcje.

Każdy uczestnik, po zakończonym szkoleniu, otrzyma Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

1 600,00

(wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Katowice, a ujawnionych w treści formularza kontaktowego. Tym samym przyjmuję do wiadomości, że wymieniony podmiot staje się Administratorem przekazanych danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu (32) 256-93-69, bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego: biuro@zetom.eu


Rozmiar czcionki
Zmień kontrast