Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznaczenie CE

Alan Błażejczyk
Możliwość komentowania Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznaczenie CE została wyłączona

29.01.2021 | Zetom Sp. z o.o. Zakłady badań i atestacji

Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznaczenie CE

Celem szkolenie jest zapoznanie z zasadami oceny zgodności wyrobów dostosowanymi do wymagań Unii Europejskiej, polskimi aktami prawnymi w ww. obszarze oraz praktyczną informacją na temat procedur wdrażania oznakowania CE.

Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia - oznaczenie CE

Czas i lokalizacjia

29/01/2021 08:00 - 14:00
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Bednorza 17, 40-384 Katowice

Opis wydarzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Producentów (również ich upoważnieni przedstawiciele), ekspertów, importerów artykułów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia

Ramowy program usługi:

 • Aktualne przepisy prawne,
 • Odpowiedzialność za wyrób i obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawnych,
 • Procedury oceny zgodności wyrobów
  z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami,
 • Udział jednostek notyfikowanych,
 • Zasadnicze wymagania (dyrektywy nowego podejścia i rozporządzenia),
 • Normy zharmonizowane (domniemanie zgodności),
 • Nadzór rynku (wyniki nadzoru, główne przyczyny niezgodności i procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności),
 • Przygotowanie dokumentacji,
 • System jakości,
 • Wystawienie dokumentu potwierdzającego zgodność wyrobu,
 • Znakowanie wyrobów znakiem CE.

Każdy uczestnik, po zakończonym szkoleniu, otrzyma Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast