Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych – system europejski i krajowy

Alan Błażejczyk
Możliwość komentowania Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych – system europejski i krajowy została wyłączona

4.03.2022 | Zetom Sp. z o.o. Zakłady badań i atestacji

Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych – system europejski i krajowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym i wymaganiami dla producentów, importerów, dystrybutorów i sprzedawców wyrobów budowlanych z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniach.

Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych – system europejski i krajowy

Czas i lokalizacjia

04/03/2022 08:00 - 14:00
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Bednorza 17, 40-384 Katowice

Opis wydarzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Producentów, importerów, dystrybutorów, sprzedawców wyrobów budowlanych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Ramowy program usługi:

Ogólne zasady wprowadzania wyrobów
budowlanych do obrotu i ich udostępniania na
rynku.

  • System europejski wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i ich udostępniania na rynku – znakowanie wyrobów oznakowaniem CE: zakres przedmiotowy, normy zharmonizowane i europejskie oceny techniczne, systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg załącznika V do CPR, , deklaracja właściwości użytkowych.
  • System krajowy wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i ich udostępniania na rynku – znakowanie wyrobów znakiem B: zakres przedmiotowy, polskie normy i krajowe oceny techniczne, krajowe systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych, krajowa deklaracja
  • właściwości użytkowych , zmiany w systemie krajowym.
  • System nadzoru rynku w odniesieniu do
    wyrobów budowlanych.
  • Obowiązek opracowania i stosowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji
  • Obowiązki podmiotów gospodarczych (producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów, dystrybutorów i sprzedawców) wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane.

Każdy uczestnik, po zakończonym szkoleniu, otrzyma Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast