Zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn nowych, modernizowanych oraz już używanych przez pracowników podczas pracy wg dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2009/104/WE

Alan Błażejczyk
Możliwość komentowania Zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn nowych, modernizowanych oraz już używanych przez pracowników podczas pracy wg dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2009/104/WE została wyłączona

4.12.2019 | Zetom Sp. z o.o. Zakłady badań i atestacji

Zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn nowych, modernizowanych oraz już używanych przez pracowników podczas pracy wg dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2009/104/WE

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem projektowania, modernizacji i użytkowania maszyn w powiązaniu z wymaganiami określonymi przepisami UE i krajowymi, oraz oceny ryzyka

Zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn nowych, modernizowanych oraz już używanych przez pracowników podczas pracy wg dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2009/104/WE

Czas i lokalizacjia

04/12/2019 08:00 - 14:00
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Bednorza 17, 40-384 Katowice

Opis wydarzenia

Szkolenie szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej, producentów oraz projektantów maszyn i urządzeń, służb utrzymania ruchu, pracowników inżynieryjno-technicznych zajmujących się problematyką BHP oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Ramowy program usługi:

 • Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE a rozporządzenie Ministra Gospodarki w zakresie minimalnych wymagań użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 • Omówienie podstawowej terminologii opisanej w aktach prawnych.
 • Metodyka oceny utrzymania maszyny w zakresie minimalnych wymagań bezpieczeństwa.
 • Odpowiedzialność pracodawców za utrzymanie maszyn w zakresie minimalnych wymagań bezpieczeństwa.
 • Rodzaje kontroli maszyn.
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE a rozporządzenie Ministra Gospodarki w zakresie wymagań zasadniczych.
 • Omówienie podstawowej terminologii opisanej w aktach prawnych.
 • Odpowiedzialność podmiotów wprowadzających maszyny na rynek, system kar.
 • Ocena zgodności i procedury oceny zgodności.
 • Oznakowanie CE.
 • Pojęcie ryzyka maszynowego i sposoby jego ograniczania.

Każdy uczestnik, po zakończonym szkoleniu, otrzyma Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

1 600,00

(wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Katowice, a ujawnionych w treści formularza kontaktowego. Tym samym przyjmuję do wiadomości, że wymieniony podmiot staje się Administratorem przekazanych danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu (32) 256-93-69, bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego: biuro@zetom.eu


Rozmiar czcionki
Zmień kontrast