Formularz online

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  uczestnictwa w kursie/szkoleniu (F06)

  Pełna nazwa i adres Firmy lub Osoby Prywatnej:

  Numer NIP:

  Telefon:

  E-mail:

  Nazwa kursu:

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

  Termin zakończenia szkolenia:

  Nazwisko i imię:


  Należność za uczestnictwo w kursie/szkoleniu uregulujemy przelewem po otrzymaniu potwierdzenia kursu/szkolenia w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia przelewem na konto:

  Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Katowice
  82 1090 2008 0000 0005 3000 0022


  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki Regulaminu szkoleń (D09) z dnia 02.02.2015r. zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora szkoleń www.zetom.eu oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia kursu/szkolenia.

  Dodatkowe informacje:

  Dział Rozwoju Sprzedaży i Marketingu
  Tel. 32 256 92 57 w.: 114, 116, 121
  Kom. 882 062 298, 882 062 284
  e-mail: szkolenia@zetom.eu

  Uwaga:

  W przypadku otrzymania przez Organizatora od Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji z Usług w terminie krótszym niż 5 dni kalendarzowych do daty rozpoczęcia kursu/szkolenia albo nie wzięciu udziału w kursie/szkoleniu Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za usługę.

  (wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Katowice, a ujawnionych w treści formularza kontaktowego. Tym samym przyjmuję do wiadomości, że wymieniony podmiot staje się Administratorem przekazanych danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu (32) 256-93-69, bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego: biuro@zetom.eu

  Rozmiar czcionki
  Zmień kontrast