wzorcowanie

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Lp. Kod Nazwa kursu Liczba dni/godzin MiesiącLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień