wzorcowanie

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Lp. Kod Nazwa kursu Liczba dni/godzin MiesiącStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
1JS-L5S5S-narzędzia ciągłego doskonalenia miejsca pracy1/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice/Brenna - Zapytaj o termin!2DS-LSZarządzanie procesowe metodami Lean Six Sigma1/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice/Brenna - Zapytaj o termin!3DS-LVValue StreamMapping – mapowanie strumienia wartości celem eliminacji czynników nieprzynoszących wartości dodanej2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice/Brenna - Zapytaj o termin!4JS-LMLean Manufacturing1/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice/Brenna - Zapytaj o termin!