wzorcowanie

Systemy oceny zgodności – oznakowanie CE

Home SZKOLENIA Szkolenia i kursy Systemy oceny zgodności – oznakowanie CE

Systemy oceny zgodności – oznakowanie CE

Lp. Kod Nazwa kursu Liczba dni/godzin MiesiącLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
1LVDDyrektywy LVD i EMC oraz Ustawa o systemie oceny zgodności1/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice/Brenna Zapytaj o termin!

Zapytaj o termin!2WEEEDyrektywy dot. Ekoprojektu, WEEE oraz Etykietowania energetycznego1/8 Miejsce
Dnia
Do
3WEEEDyrektywy dot. Ekoprojektu, WEEE oraz Etykietowania energetycznego2/16 Miejsce
Dnia
Do
4DS-MNBezpieczeństwo maszyn – wymagania dotyczące elementów systemów sterowania w oparciu o ISO 138492/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-09-16
2017-09-17


5DS-MMZasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn nowych, modernizowanych oraz już użytkowanych przez pracowników podczas pracy wg dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2009/104/WE2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-19
2017-07-20
Katowice
2017-10-09
2017-10-10


Katowice
2017-12-04
2017-12-05
6DSC-BOdpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznaczenie CE2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-11
2017-07-12
Katowice
2016-08-22
2016-08-23


Katowice
2017-10-09
2017-10-10


Katowice
2017-12-19
2017-12-20
7JS-DBPrzepisy dotyczące wyrobów budowlanych – system europejski i krajowy1/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice/Brenna Zapytaj o termin!

8DS-BZBezpieczeństwo zabawek – odpowiedzialność wynikająca z obowiązujących przepisów prawa krajowego i UE1/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-08-07
2017-08-08
9SO-RWOcena zgodności wyrobów w Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan)2/16 Miejsce
Dnia
Do


Katowice/Brenna Zapytaj o termin!

10DSC-DWymagania środowiskowe dotyczące sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego – aktualne przepisy1/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-10-01
2017-10-01


Katowice
2017-12-01
2017-12-01
11KA-ZKPAuditor Zakładowej Kontroli Produkcji3/24 Miejsce
Dnia
Do


Katowice/Brenna Zapytaj o termin!

12JS-DBPrzepisy dotyczące wyrobów budowlanych – system europejski i krajowy2/16 Miejsce
Dnia
Do