wzorcowanie

Systemy Zarządzania

Home SZKOLENIA Szkolenia i kursy Systemy Zarządzania

Systemy Zarządzania

Lp. Kod Nazwa kursu Liczba dni/godzin MiesiącStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
1KP-AITAuditor Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 200003/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice/Brenna - Zapytaj o termin!2JITSystem Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 200001/8 Miejsce
Dnia
Do
Zapytaj o termin!3KP-AWMAuditor Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych wg ISO 134853/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice/Brenna - Zapytaj o termin!4JWMSystemy Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych wg ISO 134851/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice/Brenna - Zapytaj o termin!5KP-AZIAuditor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 270013/24 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2018-06-13
2018-06-15
6JS-ZISystemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 270011/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2018-06-13
2018-06-13
7KP-AMAuditor Systemów Zarządzania Jakością w Jednostkach Ochrony Zdrowia wg 15224 – kurs uzupełniający dla Auditorów.3/24 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2018-02-26
2018-02-28
Katowice
2018-05-15
2018-05-17


8DS-OZWarsztaty doskonalące dla Auditorów Systemów Zarządzania Jakością w Jednostkach Ochrony Zdrowia wg norm ISO 9001 oraz 152242/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice/Brenna - Zapytaj o termin!9KP-AMAuditor Systemu Zarządzania Jakością w Jednostkach Ochrony Zdrowia wg 152243/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-03-20
2017-03-22


10JSMSystem Zarządzania Jakością w Jednostkach Ochrony Zdrowia wg 152241/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2018-02-26
2018-02-26
Katowice
2018-05-15
2018-05-15


11KP-ALAuditor Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO/IEC 170253/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-08
2018-01-10


Katowice
2018-03-12
2018-03-14
Katowice
2018-06-04
2018-06-06
12JSLSystem Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO/IEC 170251/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-08
2018-01-08


Katowice
2018-03-12
2018-03-12
Katowice
2018-06-04
2018-06-04
13DSM-AAnaliza Systemów Pomiarowych (MSA)2/16 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-02-13
2017-02-14
Katowice
2017-05-29
2017-05-31


14DST-PZaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) oraz proces zatwierdzania detali produkcyjnych (PPAP)2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-03-26
2018-03-27


15KP-ATAuditor Systemu Zarządzania Jakością w Motoryzacji wg IATF 16949:20163/24 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2018-02-05
2018-02-07


Katowice
2018-04-23
2018-04-25
16JS-ASystem Zarządzania Jakością w Motoryzacji wg IATF 16949:20161/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2018-02-05
2018-02-05


Katowice
2018-04-23
2018-04-23
17KP-AZEAuditor Systemu Zarządzania Energią wg ISO 500013/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-03-06
2018-03-08


Katowice
2018-05-14
2018-05-16


18JS-ZESystem Zarządzania Energią wg ISO 500011/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-03-06
2018-03-06


Katowice
2018-05-14
2018-05-14


19DS-ADWarsztaty doskonalące dla Auditorów i Pełnomocników ZSZ2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-24
2018-01-25
Katowice
2018-02-14
2018-02-15


Brenna
2018-04-26
2018-04-27
20KP-AZAuditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004/OHSAS)3/27 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-10
2018-01-12
Katowice
2018-02-14
2018-05-16
Katowice
2018-03-26
2018-03-28
Katowice
2018-04-18
2018-04-20
Brenna
2018-05-21
2018-05-23
Katowice
2018-06-11
2018-06-13
21JSZZintegrowany System Zarządzania (w tym ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004/OHSAS)2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-10
2018-01-11
Brenna
2018-02-21
2018-02-22
Katowice
2018-03-26
2018-03-27
Katowice
2018-04-18
2018-04-19
Brenna
2018-05-21
2017-05-22
Katowice
2018-06-11
2018-06-12
22KP-ABAuditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001/OHSAS3/24 Miejsce
Dnia
Do
Brenna
2018-01-03
2018-01-05
Katowice
2018-02-14
2018-02-16
Katowice
2018-03-19
2018-03-21
Katowice
2018-04-11
2018-04-13
23JRZMetodologia podejścia do oceny ryzyka zawodowego1/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-05-08
2018-05-08


24JSBSystem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg 18001/OHSAS oraz projekt nowej normy ISO/FDIS 450011/8 Miejsce
Dnia
Do
Brenna
2018-01-03
2018-01-03
Katowice
2018-02-14
2018-02-14
Katowice
2018-03-19
2018-03-19
Katowice
2018-04-11
2018-04-11
25KP-AŚAuditor Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:20153/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-17
2018-01-19
Brenna
2018-02-05
2018-02-07
Katowice
2018-03-05
2018-03-07
Katowice
2018-04-24
2018-04-26
26JSESystem zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 – dostosowanie funkcjonującego systemu do wymagań aktualnej edycji normy1/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-17
2018-01-17
Brenna
2018-02-05
2018-02-05
Katowice
2018-03-05
2018-03-05
Katowice
2018-04-24
2018-04-24
27KP-AAuditor Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:20153/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-10
2018-01-12
Katowice
2018-02-07
2018-02-09
Katowice
2018-03-13
2018-03-15
Brenna
2018-04-17
2018-04-19
Katowice
2018-05-07
2018-05-09
Katowice
2018-06-06
2018-06-08
28JSISystem zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 – dostosowanie funkcjonującego systemu do wymagań aktualnej edycji normy1/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2018-01-10
2018-01-10
Katowice
2018-02-07
2018-02-07
Katowice
2018-03-13
2018-03-13
Brenna
2018-04-17
2018-04-17
Katowice
2018-05-07
2018-05-07
Katowice
2018-06-06
2018-06-06
29KP-PPełnomocnik ds. Systemów Zarządzania4/30 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2018-02-05
2018-02-08
Brenna
2018-03-20
2018-03-23


Katowice
2018-05-08
2018-05-11