wzorcowanie

Systemy Zarządzania

Home SZKOLENIA Szkolenia i kursy Systemy Zarządzania

Systemy Zarządzania

Lp. Kod Nazwa kursu Liczba dni/godzin MiesiącLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
1KP-AITAuditor Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 200003/24 Miejsce
Dnia
Do


Katowice/Brenna Zapytaj o termin!

2JITSystem Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 200001/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice/Brenna Zapytaj o termin!

3KP-AWMAuditor Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych wg ISO 134853/24 Miejsce
Dnia
Do
4JWMSystemy Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych wg ISO 134851/8 Miejsce
Dnia
Do
5KP-AZIAuditor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 270013/24 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-12-13
2017-12-15
6JS-ZISystemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 270011/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-12-13
2017-12-13
7KP-AMUAuditor Systemów Zarządzania Jakością w Jednostkach Ochrony Zdrowia wg 15224 – kurs uzupełniający dla Auditorów.2/16 Miejsce
Dnia
Do
8DS-OZWarsztaty doskonalące dla Auditorów Systemów Zarządzania Jakością w Jednostkach Ochrony Zdrowia wg norm ISO 9001 oraz 152242/16 Miejsce
Dnia
Do


Katowice/Brenna Zapytaj o termin!

9KP-AMAuditor Systemu Zarządzania Jakością w Jednostkach Ochrony Zdrowia wg 152243/24 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-08-28
2017-08-30
Katowice
2017-10-15
2017-10-17


10JSMSystem Zarządzania Jakością w Jednostkach Ochrony Zdrowia wg 152241/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-08-28
2017-08-28
Katowice
2017-09-15
2017-09-15


11KP-ALAuditor Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO/IEC 170253/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-05
2017-07-07


Katowice
2017-09-11
2017-09-13


12JSLSystem Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO/IEC 170251/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-05
2017-07-05


Katowice
2017-09-11
2017-09-11
Katowice
2017-12-04
2017-12-04
13DSM-AAnaliza Systemów Pomiarowych (MSA)2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-20
2017-07-21


Katowice
2017-09-21
2017-09-22


14DST-PZaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) oraz proces zatwierdzania detali produkcyjnych (PPAP)2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-09-26
2017-09-27


15KP-ATAuditor Systemu Zarządzania Jakością w Motoryzacji wg ISO/TS 169493/24 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-08-02
2017-08-04


2016-09-28
Katowice
2017-10-23
2017-10-25
16JS-ASystem Zarządzania Jakością w Motoryzacji wg ISO/TS 169491/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-08-02
2017-08-02


Katowice
2017-10-23
2017-10-23
17KP-AZEAuditor Systemu Zarządzania Energią wg ISO 500013/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-09-06
2017-09-08


Katowice
2017-11-13
2017-11-15


18JS-ZESystem Zarządzania Energią wg ISO 500011/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-09-06
2017-09-06


Katowice
2017-09-13
2017-09-13


19DS-ADWarsztaty doskonalące dla Auditorów i Pełnomocników ZSZ3/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-12
2017-07-14
Katowice
2017-08-09
2017-08-11
Katowice
2017-09-28
2017-09-30
Brenna
2017-10-04
2017-10-06
20KP-AZAuditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004/OHSAS)3/27 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-10
2017-07-12
Brenna
2017-08-21
2017-08-23
Katowice
2017-09-25
2017-09-27
Katowice
2017-10-18
2017-10-20
Brenna
2017-11-20
2017-11-22
Katowice
2017-12-11
2017-12-13
21JSZZintegrowany System Zarządzania (w tym ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004/OHSAS)2/16 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-10
2017-07-11
Brenna
2017-08-21
2017-08-22
Katowice
2017-09-25
2017-09-26
Katowice
2017-10-18
2017-10-19
Brenna
2017-11-20
2017-11-21
Katowice
2017-12-11
2017-12-12
22KP-ABAuditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001/OHSAS3/24 Miejsce
Dnia
Do
Brenna
2017-07-03
2017-07-05
Katowice
2017-08-16
2017-08-18
Katowice
2017-09-18
2017-09-20
Katowice
2017-10-11
2017-10-13
Katowice
2017-11-27
2017-11-29


23JRZMetodologia podejścia do oceny ryzyka zawodowego1/8 Miejsce
Dnia
Do


Katowice
2017-09-08
2017-09-08
24JSBSystem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg 18001/OHSAS oraz projekt nowej normy ISO/DIS 450011/8 Miejsce
Dnia
Do
Brenna
2017-07-03
2017-07-03
Katowice
2017-08-16
2017-08-16
Katowice
2017-09-18
2017-09-18
Katowice
2017-10-11
2017-10-11
Katowice
2017-11-27
2017-11-27


25KP-AŚAuditor Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:20153/24 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-17
2017-07-19
Brenna
2017-08-01
2017-08-03
Katowice
2017-09-04
2017-09-06
Katowice
2017-10-24
2017-10-26
26JSESystem zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 – dostosowanie funkcjonującego systemu do wymagań aktualnej edycji normy1/8 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-17
2017-07-17
Brenna
2017-08-01
2017-08-01
Katowice
2017-09-04
2017-09-04
Katowice
2017-10-24
2017-10-24


2016-11-14


27KP-AAuditor Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:20153/24 Miejsce
Dnia
Do
Brenna
2017-07-10
2017-07-12
Katowice
2017-08-29
2017-08-31
Katowice
2017-09-13
2017-09-15
Brenna
2017-09-16
2017-09-18
Katowice
2017-11-06
2017-11-08
Katowice
2017-12-03
2017-12-05
28JSISystem zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 – dostosowanie funkcjonującego systemu do wymagań aktualnej edycji normy1/8 Miejsce
Dnia
Do
Brenna
2017-07-10
2017-07-10
Katowice
2017-08-29
2017-08-29
Katowice
2017-09-13
2017-09-13
Katowice
2017-10-16
2017-10-16
Katowice
2017-11-06
2017-11-06
Katowice
2017-12-03
2017-12-03
29KP-PPełnomocnik ds. Systemów Zarządzania4/30 Miejsce
Dnia
Do
Katowice
2017-07-04
2017-07-07
Brenna
2017-08-07
2017-08-10
Katowice
2017-09-26
2017-09-30
Katowice
2017-10-02
2017-10-05