wzorcowanie

Pracowania elektryczna

Home WZORCOWANIE Pracowania elektryczna

Pracownia Elektryczna wchodzi w skład Zespołu ds. Wzorcowań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiada certyfikat akredytacji w zakresie Laboratoriów Wzorcujących nr AP 001 na zgodność z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 od 1997 roku.

Pracownia wykonuje wzorcowanie przyrządów w zakresie pomiarów elektrycznych prądu, napięcia, rezystancji i temperatury. Wzorcowanie wykujemy w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym „ZETOM” Katowice lub w miejscu użytkowania przyrządów u Klienta.

Wyniki wzorcowania przedstawiane są w dokumencie: „Świadectwo Wzorcowania” wraz z podaną niepewnością pomiaru (zgodnie z EA-04), a dla metod akredytowanych Świadectwo dodatkowo opatrzone jest logo PCA.

Laboratorium wzorcujące dysponuje:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • Specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • Wieloletnim doświadczeniem w zakresie wzorcowania.

Zakres akredytacji AP 001

Oferujemy między innymi wzorcowanie przyrządów:

 • Mierniki napięcia (AC DC) analogowe i cyfrowe,
 • Mierniki prądu (AC DC) analogowe i cyfrowe,
 • Mierniki rezystancji (DC) analogowe i cyfrowe,
 • Aparat do prób napięciowych,
 • Miernik skuteczności zerowania,
 • Miernik izolacji uziemień,
 • Multimetr (przyrząd wielozakresowy – pełny zakres),
 • Miernik rezystancji izolacji (napięcie, rezystancja izolacji, rezystancja niskich oporności),
 • Sekundomierz (stoper) mechaniczny, elektryczny, elektroniczny,
 • Urządzenie kontrolno-pomiarowe UKP-2, UKP-3,
 • Zasilacz (napięcie, prąd),
 • Pomiary prędkości obrotowej na stanowiskach,
 • Pomiary napięć, prądów i rezystancji na stanowiskach,
 • Przyrząd do pomiaru temperatury (miernik + sonda),
 • Czujnik termometru oporowego,
 • Termoelement użytkowy,
 • Termometr szklany użytkowy (metoda porównawcza),
 • Termometr halowy,
 • Termohigrometr,
 • Regulatory temperatury, rejestratory (pomiary napięć).