Pracowania elektryczna

Home WZORCOWANIE Pracowania elektryczna

Pracownia Elektrotechniczna wchodzi w skład Zespołu ds. Wzorcowań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice

Laboratorium wzorujące akredytowane przez PCA, nr AP 001.

Pracownia Elektrotechniczna – Zespół ds. Wzorcowań dysponuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • wieloletnim doświadczeniem w zakresie wzorcowania.

Pracownia wykonuje wzorcowanie przyrządów w zakresie pomiarów elektrycznych prądu, napięcia, rezystancji, czasu i temperatury.

Wyniki wzorcowania przedstawiane są w dokumencie: „Świadectwo Wzorcowania” wraz z podaną niepewnością pomiaru (zgodnie z EA-04).

Pracownia Elektrotechniczna wykonuje wzorcowanie w ramach i poza akredytacją.

Pełny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego i Wzorcującego znajduje się na stronie PCA.

Oferujemy między innymi wzorcowanie przyrządów:

 • mierniki napięcia (AC, DC) analogowe i cyfrowe,
 • mierniki prądu (AC, DC) analogowe i cyfrowe,
 • mierniki rezystancji (DC) analogowe i cyfrowe,
 • aparat do prób napięciowych,
 • miernik skuteczności zerowania,
 • miernik izolacji uziemień,
 • multimetr (przyrząd wielozakresowy – pełny zakres),
 • miernik rezystancji izolacji (napięcie, rezystancja izolacji, rezystancja niskich oporności),
 • sekundomierz (stoper) mechaniczny, elektryczny, elektroniczny,
 • urządzenie kontrolno-pomiarowe UKP-2, UKP-3,
 • zasilacz (napięcie, prąd),
 • pomiary prędkości obrotowej na stanowiskach,
 • pomiary napięć, prądów i rezystancji na stanowiskach,
 • przyrząd do pomiaru temperatury (miernik + sonda),
 • czujnik termometru oporowego,
 • termoelement użytkowy,
 • termometr szklany użytkowy (metoda porównawcza),
 • termometr halowy,
 • termohigrometr,
 • regulatory temperatury, rejestratory (pomiary napięć).
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast