wzorcowanie

Pracownia Długości i Kąta

Home WZORCOWANIE Pracownia Długości i Kąta

Pracownia Długości i Kąta wchodzi w skład Zespołu ds. Wzorcowań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice.

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiada certyfikat akredytacji w zakresie Laboratoriów Wzorcujących nr AP 001 na zgodność z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 od 1997 roku.

Pracownia wykonuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych, i wzorców długości i kąta oraz pomiary geometrii powierzchni. Wzorcowanie wykujemy w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym „ZETOM” Katowice lub w miejscu użytkowania przyrządów u Klienta.

Wyniki wzorcowania przedstawiane są w dokumencie: „Świadectwo Wzorcowania” wraz z podaną niepewnością pomiaru (zgodnie z EA-04), a dla metod akredytowanych Świadectwo dodatkowo opatrzone jest logo PCA.

Laboratorium wzorcujące dysponuje:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • Specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • Wieloletnim doświadczeniem w zakresie wzorcowania.

Zakres akredytacji AP 001

Mikroskop pomiarowy

W tym między innymi: Mikroskop Uniwersalny (200×100) mm, Mikroskop Warsztatowy Duży (150×50) mm, Mikroskop Warsztatowy Mały (75×50) mm,

Projektor pomiarowy

z pionową / poziomą osią optyczną, do pomiaru narzędzi skrawających.

Wyposażenie dodatkowe dla mikroskopów i projektorów

 • Stół pomiarowy obrotowy (mikroskopy warsztatowe i projektory pomiarowe),
 • Stół podziałowy optyczny (mikroskopy uniwersalne),
 • Wymienna głowica okularowa (mikroskopy warsztatowe i uniwersalne),
 • Obiektyw (mikroskopy uniwersalne, warsztatowe i projektory pomiarowe),
 • Stół kłowy lub koniki kłowe przesuwne,
 • Urządzenie projekcyjne (mikroskopy uniwersalne i warsztatowe).

Inne przyrządy mierzone na zlecenie klienta

 • Długościomierz poziomy / pionowy,
 • Płytki kątowe przywieralne, Johanssona, uniwersalne,
 • Mikrometr do pomiarów zewnętrznych (analogowy, cyfrowy, czujnikowy) – z płaskimi powierzchniami pomiarowymi / sferycznymi / tależykowymi, mikrometr specjalny,
 • Mikrometr do pomiarów wewnętrznych (analogowy, cyfrowy),
 • Wzorzec nastawczy do mikrometru,
 • Mikrometr do gwintów,
 • Suwmiarka (noniuszowa, cyfrowa, zegarowa), suwmiarka specjalna,
 • Czujnik zegarowy / cyfrowy,
 • Czujnik dzwigniowo-zębaty (diatest),
 • Czujnik indukcyjny ze wskaźnikiem,
 • Czujnik mechaniczny (linimetr, ortotest),
 • Czujnik optyczno-stykowy,
 • Czujnik optyczny optimetr ±100µm z podstawą , ultraoptimetr ±20µm z podstawą,
 • Czujnik 3D,
 • Głębokościomierz suwmiarkowy / mikrometryczny,
 • Grubościomierz czujnikowy / mikrometryczny (ultradzwiękowy),
 • Głowica mikrometryczne z odczytem analogowym / cyfrowym,
 • Głowica podziałowa kątowa,
 • Grindometr,
 • Kątomierz uniwersalny (noniuszowy, cyfrowy) / specjalny / budowlany,
 • Kątownik, kątownik powierzchniowy / krawędziowy / pełny / ze stopką,
 • Kątownik walcowy,
 • Kubek wypływowy (kubek Forda),
 • Kulki pomiarowe,
 • Laserowy przyrząd do pomiaru długości,
 • Liniał jednokrawędziowy,
 • Liniał powierzchniowy płaski / płaskorównoległy,
 • Liniał sinusowy,
 • Liniał trójkrawędziowy,
 • Lupa pomiarowa z podziałką,
 • Łata miernicza,
 • Macki do pomiarów wewnętrznych / zewnętrznych,
 • Maszyna pomiarowa długościowa,
 • Maszyna pomiarowa z kamerą,
 • Nóż krążkowy,
 • Okrągłościomierz,
 • Pierścień wzorcowy średnicy wewnętrznej,
 • Płyta pomiarowa granitowa / stalowa,
 • Płytka interferencyjna jednostronna / dwustronna,
 • Płytki interferencyjne płaskorównoległe PRP (I-III),
 • Płytki wzorcowe,
 • Podstawa czujnikowa (płyta pomiarowa ze statywem),
 • Poziomnica budowlana (z elektronicznym przetwornikiem kątowym / z laserem),
 • Poziomnica koincydencyjna,
 • Poziomnica liniałowa,
 • Poziomnica optyczna kątowa,
 • Poziomnica ramowa,
 • Pochyłomierz elektroniczny,
 • Przyrząd do pomiaru grubości ścianek lub powłok – ultradzwiękowy (podłoże NFe, Fe),
 • Pryzma,
 • Przedłużacz do średnicówek lub mikrometrów,
 • Przybory do płytek wzorcowych,
 • Przymiar sztywny, półsztywny, składany, zwijany,
 • Przymiar do pomiaru średnicy i obwodu,
 • Przyrząd do określania ściekalności / rozlewności,
 • Przyrząd do wzorcowania czujników (analogowy / cyfrowy),
 • Przyrząd do sprawdzania kątowników,
 • Przyrząd kłowy,
 • Sito laboratoryjne,
 • Spoinomierz,
 • Sprawdzian stożkowy, klinowy do otworów,
 • Sprawdzian tłoczkowy / kulowy do otworów (jednograniczny / dwugraniczny),
 • Stół podziałowy,
 • Szczelinomierz listkowy,
 • Średnicówka dwupunktowa / trójpunktowa (czujnikowa / mikrometryczna / cyfrowa),
 • Średnicówka mikrometryczna składana,
 • Wymienne głowice do średnicówek,
 • Toromierz,
 • Transametr / Pasametr,
 • Uniwersalny przyrząd nastawczy,
 • Uniwersalny wzorzec kontrolny do sprawdzania suwmiarek / mikrometrów,
 • Wałeczki pomiarowe (do kół zębatych, do gwintu),
 • Wałki wzorcowe,
 • Wkładki płaskorównoległe / płaskowalcowe,
 • Wysokościomierz suwmiarkowy / elektroniczny,
 • Wzorzec łuków kołowych,
 • Wzorzec do noży profilowych (trapezowy / zwykły),
 • Wzorzec grubości foliowy / aluminiowy / stalowy,
 • Wzorzec kreskowy szklany,
 • Wzorzec schodkowy.