Pracownia Mechaniczna

Home WZORCOWANIE Pracownia Mechaniczna

Pracownia Mechaniczna wchodzi w skład Zespołu ds. Wzorcowań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice

Laboratorium wzorujące akredytowane przez PCA, Nr AP 001.

Pracownia Mechaniczna – Zespół ds. Wzorcowania dysponuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • wieloletnim doświadczeniem w zakresie wzorcowania.

Pracownia wykonuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów siły, momentu siły, twardości oraz udarności.

Wyniki wzorcowania przedstawiane są w dokumencie: „Świadectwo Wzorcowania” wraz z podaną niepewnością pomiaru (zgodnie z EA-04).

Pracownia Mechaniczna wykonuje wzorcowanie w ramach i poza akredytacją.

Pełny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego i Wzorcującego znajduje się na stronie PCA.

Siła

Siła
wg PN-EN ISO 7500-1, wg Instrukcji QLiw-1409:
 • maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych (ściskanie, rozciąganie),
 • urządzenie technologiczne (ściskanie, rozciąganie),
 • siłomierz użytkowy (ściskanie, rozciąganie),
 • elastikometr (ściskanie, rozciąganie),
 • maszyna do sprawdzania przyczepności izolacji betonu,
 • urządzenie do badania naroży okiennych,
 • urządzenie do pomiaru siły wkłuwania – ściskanie,
 • urządzenie do pomiaru wytrzymałości połączenia końcówki z przewodem elektrycznym,
 • przyrząd do odrywania betonu,
 • tester hamulca,
 • prasa.

Udarność

Udarność
wg PN-EN ISO 148-2, wg Instrukcji QLiw-1408:
 • młot wahadłowy typu CHARPY,
 • młot wahadłowy typu IZOD,
 • młot wahadłowy typu CHARPY–IZOD.

Moment siły

Moment Siły
wg PN-EN ISO 6789, wg Instrukcji QLiw-1407:
 • klucz / wkrętak dynamometryczny (jednostronny / dwustronny),
 • stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych (jednostronne / dwustronne),
 • sprawdzanie kluczy/wkrętarek dynamometrycznych na liniach produkcyjnych,
 • stanowisko do sprawdzania momentu obrotowego jednostronnego / dwustronnego działania,
 • głowica momentometryczna.

Twardość

Twardość
wg PN-EN ISO 6506-2, wg PN-EN ISO 6507-2, wg PN-EN ISO 6508-2, wg PN-EN ISO 868, wg Instrukcji QLiw-1404:
 • twardościomierz Brinell,
 • twardościomierz Vickers,
 • twardościomierz Rockwell,
 • twardościomierz uniwersalny,
 • twardościomierz przenośny do metali,
 • twardościomierz do gumy i tworzyw SHORE’A (typ A lub D),
 • twardościomierz do gumy i tworzyw IRHD,
 • przyrząd do twardości powłok lakierniczych.
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast