wzorcowanie

Pracownia Mechaniczna

Home WZORCOWANIE Pracownia Mechaniczna

Pracownia Mechaniczna wchodzi w skład Zespołu ds. Wzorcowań Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Posiada certyfikat akredytacji w zakresie Laboratoriów Wzorcujących nr AP 001 na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 od 1997 roku.

Pracownia wykonuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów siły, momentu siły, twardości oraz udarności.
Wzorcowanie wykujemy w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym „ZETOM” Katowice lub w miejscu użytkowania przyrządów u Klienta.

Wyniki wzorcowania przedstawiane są w dokumencie: „Świadectwo Wzorcowania” wraz z podaną niepewnością pomiaru (zgodnie z EA-04), natomiast dla metod akredytowanych Świadectwo dodatkowo opatrzone jest logo PCA.

Laboratorium wzorcujące dysponuje:
wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną, specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową, wieloletnim doświadczeniem w zakresie wzorcowania.
Zakres akredytacji AP 001

Siła

Siła
wg PN-EN ISO 7500-1, wg Instrukcji QLiw-1409
 • Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych (ściskanie, rozciąganie),
 • Urządzenie technologiczne (ściskanie, rozciąganie),
 • Siłomierz użytkowy (ściskanie, rozciąganie),
 • Elastikometr (ściskanie, rozciąganie),
 • Maszyna do sprawdzania przyczepności izolacji betonu,
 • Urządzenie do badania naroży okiennych,
 • Urządzenie do pomiaru siły wkłuwania – ściskanie,
 • Urządzenie do pomiaru wytrzymałości połączenia końcówki z przewodem elektrycznym,
 • Przyrząd do odrywania betonu,
 • Tester hamulca,
 • Prasa

Udarność

Udarność
wg PN-EN ISO 148-2, wg Instrukcji QLiw-1408
 • Młot wahadłowy typu CHARPY,
 • Młot wahadłowy typu IZOD,
 • Młot wahadłowy typu CHARPY–IZOD

Moment siły

Moment Siły
wg PN-EN ISO 6789, wg Instrukcji QLiw-1407
 • Klucz / wkrętak dynamometryczny (jednostronny / dwustronny),
 • Stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych (jednostronne / dwustronne),
 • Sprawdzanie kluczy/wkrętarek dynamometrycznych na liniach produkcyjnych,
 • Stanowisko do sprawdzania momentu obrotowego jednostronnego / dwustronnego działania,
 • Głowica momentometryczna,

Twardość

Twardość
wg PN-EN ISO 6506-2, wg PN-EN ISO 6507-2, wg PN-EN ISO 6508-2, wg PN-EN ISO 868, wg Instrukcji QLiw-1404
 • Twardościomierz Brinell,
 • Twardościomierz Vickers,
 • Twardościomierz Rockwell
 • Twardościomierz uniwersalny,
 • Twardościomierz przenośny do metali,
 • Twardościomierz do gumy i tworzyw SHORE’A (typ A lub D),
 • Twardościomierz do gumy i tworzyw IRHD,
 • Przyrząd do twardości powłok lakierniczych