wzorcowanie

Zapraszamy Producentów opraw awaryjnych na szkolenie

Karolina Lubecka
Możliwość komentowania Zapraszamy Producentów opraw awaryjnych na szkolenie została wyłączona
ZETOM Katowice zaprasza na szkolenie z zakresu nowych obowiązków dla producentów opraw awaryjnych, wynikających z Ustawy  o wyrobach budowlanych i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz zmiany w normie dotyczącej wymagań bezpieczeństwa opraw oświetleniowych z serii PN-EN 60598 – ostateczny termin wprowadzenia zmian – 20 październik 2017r! Wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, RoHS – 2011/65/EU.

Zakres szkolenia:
Część I
1. Nowe obowiązki spoczywające na producentach opraw oświetleniowych – wyrobów budowlanych
2. Systemy oceny zgodności opraw oświetlenia awaryjnego jako wyrobów budowlanych
3. Zakładowa Kontrola Produkcji
4. Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych
5. Oznaczenie znakiem budowlanym
Część II
Zmiany w normie głównej 60598-1 ,, Oprawy oświetleniowe, Część 1: Wymagania ogólne i badania ” i ich wpływ na szczegółową normę 60598-2-22 ,, Oprawy
oświetleniowe, Cześć 2-22: Wymagania szczegółowe, Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”.
1. 20 października 2017 – OSTATECZNY TERMIN WDROŻENIA normy 60958-1. KONIECZNOŚĆ ZMIANY W DEKLARACJI ZGODNOŚCI !
2. Zmiany w cechowaniu opraw oświetleniowych – nowe znaki informacyjne.
3. Zmiany w wymaganiach dotyczących konstrukcji.
4. Zmiany w wymaganiach dotyczących konieczność stosowania nowych zapisów w obowiązkowych instrukcjach obsługi.
5. NOWOŚĆ – ZAGROŻENIE FOTOBIOLOGICZNE opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED ! – konieczność wykazania zgodności
Część III
Wymagania normy 50581:2012 zharmonizowanej do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

tel. (32) 256-93-69 lub biuro@zetom.eu