wzorcowanie

Zapraszamy na szkolenie: „Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych wg nowej edycji normy PN-EN 60598”

Karolina Lubecka
Możliwość komentowania Zapraszamy na szkolenie: „Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych wg nowej edycji normy PN-EN 60598” została wyłączona
ZETOM Katowice zaprasza na szkolenie „Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych wg nowej edycji normy PN-EN 60598”
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi wraz z nową normą oraz omówienie wymagań ogólnych.

Zakres szkolenia:

Część I
Zmiany w normie głównej PN-EN 60598-1 ,, Oprawy oświetleniowe, Część 1: Wymagania ogólne i badania ” i ich wpływ na szczegółową normę PN-EN
60598-2-22 ,, Oprawy oświetleniowe, Cześć 2-22: Wymagania szczegółowe, Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”.

1. 20 października 2017 – OSTATECZNY TERMIN WDROŻENIA normy PN-EN 60598-1. KONIECZNOŚĆ ZMIANY W DEKLARACJI ZGODNOŚCI !
2. Zmiany w cechowaniu opraw oświetleniowych – nowe znaki informacyjne.
3. Zmiany w wymaganiach dotyczących konstrukcji.
4. Zmiany w wymaganiach dotyczących konieczności stosowania nowych zapisów w obowiązkowych instrukcjach obsługi.
5. NOWOŚĆ – ZAGROŻENIE FOTOBIOLOGICZNE opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED ! – konieczność wykazania zgodności

Cześć II
Wymagania normy PN-EN 50581:2012 zharmonizowanej do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

tel. (32) 256-93-69 lub biuro@zetom.eu