FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

uczestnictwa w kursie/szkoleniu (F06)

Pełna nazwa i adres Firmy lub Osoby Prywatnej:

Numer NIP:

Telefon:

E-mail:

Nazwa kursu:

Termin rozpoczęcia szkolenia:

Termin zakończenia szkolenia:

Nazwisko i imię:


Należność za uczestnictwo w kursie/szkoleniu uregulujemy przelewem po otrzymaniu potwierdzenia kursu/szkolenia w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia przelewem na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Katowice
82 1090 2008 0000 0005 3000 0022


Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki Regulaminu szkoleń (D09) z dnia 02.02.2015r. zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora szkoleń www.zetom.eu oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia kursu/szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Dział Rozwoju Sprzedaży i Marketingu
Tel. 32 256 92 57 w.: 114, 116, 121
Kom. 882 062 298, 882 062 284
e-mail: szkolenia@zetom.eu

Uwaga:

W przypadku otrzymania przez Organizatora od Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji z Usług w terminie krótszym niż 5 dni kalendarzowych do daty rozpoczęcia kursu/szkolenia albo nie wzięciu udziału w kursie/szkoleniu Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za usługę.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast