wzorcowanie

Category Archive for "Aktualności"

Zapraszamy do udziału w premierowych targach dla branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.

Karolina Lubecka

    Zapraszamy do udziału w premierowych targach dla branży oświetleniowej i elektrotechnicznej! LUMENexpo 2018, 4-5 grudzień 2018r., Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, Sosnowiec Więcej informacji na stronie www Organizatora: https://www.exposilesia.pl/lumenexpo/pl/

Zapraszamy na szkolenie „BDO jako nowe wymaganie prawne”

Karolina Lubecka

Rozszerzenie zakresu akredytacji Pracowni Elektrycznej Laboratorium Badawczego i Wzorującego „ZETOM” Katowice

Damian

Pracownia Elektryczna Laboratorium Badawczego i Wzorcującego „ZETOM” Katowice – Zespół ds. Badań pragnie poinformować, iż została już podjęta przez Polskie Centrum Akredytacji decyzja o rozszerzeniu zakresu akredytacji, zakres akredytacji Nr AB 024, o badania kotłów grzewczych na paliwa stałe na…

Zapraszamy na seminarium pt. „Obowiązki i odpowiedzialność producentów kotłów grzewczych na paliwo stałe w świetle obowiązujących przepisów UE i krajowych”

Karolina Lubecka

Szkolenie „Wzorcowanie kluczy dynamometrycznych wg normy PN-EN ISO 6789”

Karolina Lubecka

Szkolenie „RODO Ochrona danych osobowych”

Karolina Lubecka

Szkolenie dla pracowników laboratorium wg ISO/IEC 17025

Karolina Lubecka

  Serdecznie zapraszamy kadrę zarządzającą oraz pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących na szkolenie nt.:   „System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO/IEC 17025″ Miejsce szkolenia: ZETOM Katowice     Kontakt i zgłoszenia: tel. (032) 704 01 14,15,16 e-mail: szkolenia@zetom.eu

Zapraszamy producentów, klientów oraz dostawców przemysłu motoryzacyjnego na szkolenie MSA!

Karolina Lubecka

Szkolenie: „Analiza Systemów Pomiarowych (MSA)” Czas trwania szkolenia: 2 dni/16 godzin lekcyjnych CELE: Zapoznanie uczestników z wymaganiami IV edycji podręcznika MSA oraz gdzie i w jaki sposób należy prowadzić analizę systemów pomiarowych. Szkolenie podparte jest przykładami praktycznymi. ADRESAT: Producenci, klienci oraz dostawcy przemysłu motoryzacyjnego wdrażający lub…

Zapraszamy Producentów opraw awaryjnych na szkolenie

Karolina Lubecka

ZETOM Katowice zaprasza na szkolenie z zakresu nowych obowiązków dla producentów opraw awaryjnych, wynikających z Ustawy  o wyrobach budowlanych i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz zmiany w normie dotyczącej wymagań bezpieczeństwa opraw oświetleniowych z serii PN-EN 60598 – ostateczny termin wprowadzenia zmian –…

Zapraszamy na szkolenie: „Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych wg nowej edycji normy PN-EN 60598”

Karolina Lubecka

ZETOM Katowice zaprasza na szkolenie „Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych wg nowej edycji normy PN-EN 60598” Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi wraz z nową normą oraz omówienie wymagań ogólnych. Zakres szkolenia: Część I Zmiany w normie głównej PN-EN 60598-1 ,, Oprawy…