Najważniejszą wartością w organizacji są LUDZIE

inwestowanie w ich wiedzę zawsze przynosi największe ZYSKI

WIEDZA

EDUKACJA

ROZWÓJ

WYBIERZ KATEGORIĘ

Systemy Zarządzania

Rozwój osobisty

Szkolenia dofinansowane
nawet do 100%

Nasza firma jest wpisana jako usługodawca w Bazie Usług Rozwojowych. Zrealizujemy każde szkolenie, które podniesie kwalifikację Twoich pracowników i zwiększy konkurencyjność Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami a na pewno wspólnie zrealizujemy ciekawy projekt.

Działamy w całej Polsce!

NASZE SZKOLENIA

Systemy Zarządzania

System zarządzania jest zapewnieniem dla kontrahentów, że dana firma działa skutecznie i w oparciu o wymagania konkretnej normy.

Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Wymagania normy PN-EN ISO 45001:2018

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Wymagania normy PN-EN ISO 27001

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Auditor Systemów

Naszym celem jest przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji auditorów działających w oparciu o wybrane normy, nabycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności do pełnienia funkcji auditora.

Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2015

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-EN ISO 45001:2018

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN 17025

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO 27001

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Dyrektywy i normy

Celem szkoleń jest przygotowanie się do prawidłowego interpretowania przepisów prawnych. Chcemy aby uczestnik szkolenia samodzielnie identyfikował i rozstrzygał kwestie doboru wymagań norm i dyrektyw.

Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych i elektrotechnicznych pod kątem wybranych dyrektyw nowego podejścia oraz norm do nich zharmonizowanych. Warsztaty szkoleniowe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawnych dla producentów gotowych wyrobów metalowych, kotłów na paliwa stałe. Warsztaty z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do projektowania produktów.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Zasady wprowadzania wyrobów z branży elektrycznej i elektrotechnicznej do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia - oznaczenie CE.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Odpowiedzialność za wyrób. Obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawnych. Szkolenie dla producentów gotowych wyrobów metalowych, kotłów na paliwa stałe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Kotły na paliwo stałe. Dokumenty odniesienia i przepisy prawne dla producentów, dystrybutorów i importerów.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Wprowadzenie do zagadnienia mieszkaniowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe zgodnych z norma PN-EN 16510-1:2018:08. Warsztaty szkoleniowe dla producentów, dystrybutorów i importerów gotowych wyrobów metalowych, kotłów na paliwa stałe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Projektowanie konstrukcji kotłowych z zastosowaniem modelowania 2D i 3D. Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności, obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawnych dla producentów, dystrybutorów i importerów wyrobów wprowadzanych na rynek unijny.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych z obszaru długości i kąta. Warsztaty szkoleniowe. Zasady wymiarowania i pomiarów.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Praktyczne rozwiązania organizacyjne pozwalające wdrożyć i utrzymywać system Zarządzania Kontroli Produkcji wg rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

DIALux 4.13 oraz DIALux evo 8.0 - geneza w profesjonalnym projekcie oświetlenia.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Warsztaty szkoleniowe dla producentów sprzętu oświetleniowego. Dyrektywy LVD, Ekoprojektu, Etykietowania energetycznego, zasady oznaczenia CE. Nowości dot. Ustawy o systemie oceny zgodności. Wymagania dla opraw wg normy PN-EN 60598.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem opraw oświetleniowych pod kątem wybranych dyrektyw nowego podejścia oraz norm do nich zharmonizowanych. Warsztaty szkoleniowe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Wymagania dyrektywy Ekoprojektu oraz wskazanie innych mogących mieć zastosowanie dyrektyw UE.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Wymagania dotyczące wózków dziecięcych w świetle obowiązujących przepisów oraz aktualnych wymagań norm PN-EN 1888-1:2019-02 oraz PN-EN 1888-2:2019-02. Warsztaty szkoleniowe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Szkolenia biznesowe

Postaw na treści edukacyjne, które pozytywnie wpłyną na Twoją organizację! Odkryj swoje talenty biznesowe, poznaj wiedzę ekspertów i rozszerz swoje umiejętności. Rozwijaj siebie oraz zespół.

Nowoczesne metody zarządzania operacyjnego z wykorzystaniem strategii LEAN Management. Warsztaty szkoleniowe. Możliwe opcje:

Lean Management (wprowadzenie lub podstawy)

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

5S

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

VSM – mapa strumienia przepływu

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Problem Solving

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Kaizen

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

TPM – total productive maintenance

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

SMED - warsztaty szkoleniowe

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Six Sigma- metoda optymalizacji procesów operacyjnych poziom Green Belt

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Statystyczna Kontrola Procesu SPC/ MSA

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Lean Logistic - optymalizacja magazynu według zasad Lean Manufacturing. Gospodarka magazynowa.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Analiza FMEA - działania korygujące i zapobiegawcze. Warsztaty szkoleniowe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Metrologia przyrządów pomiarowych. Warsztaty szkoleniowe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

RODO. Ochrona danych osobowych w działalności turystycznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Szkolenie z arkusza kalkulacyjnego- warsztaty szkoleniowe

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Szkolenie z arkusza kalkulacyjnego jako narzędzie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty szkoleniowe

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty jest podstawą do osiągania sukcesu oraz polepszania jakości własnego życia w świadomy sposób. Możesz to zrobić poprzez zdobycie nowych umiejętności zawodowych czy rozwijając zdolności interpersonalne.

Motywacja oraz work-life balance

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Jak myśleć i działać poza schematami. Trening kreatywności.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Kompetencje w handlu. Generowanie leadów sprzedażowych

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Budowanie relacji z klientem. Warsztaty szkoleniowe

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Prowadzenie efektywnych rozmów sprzedażowych z nowymi klientami.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Jak skutecznie porozmawiać z innymi? Szkolenie z komunikacji interpersonalnej.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Jak wykonać więcej zadań przy mniejszym wysiłku? Zarządzanie sobą w czasie.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

Sprzedaż B2B. Jak skutecznie pozyskiwać klientów biznesowych i utrzymywać z nimi długofalowe relacje? Warsztaty szkoleniowe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami:

szkolenia@zetom.eu

882 062 298

734 179 197

stacjonarne

Działamy w całej Polsce – odległość nie ma dla nas znaczenia

 

W FORMIE ZDALNEJ

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie usługi w formie zdalnej

 

DOPASOWANE DO POTRZEB

W oparciu o zdobyte wcześniej informacje stworzymy szkolenie „szyte na miarę” 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin

Formularz kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych

15 + 12 =

KONTAKT

NASZ DZIAŁ

Małgorzata Hajduk

Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży i Marketingu

Telefon: 882 062 298

Mail: malgorzata.hajduk@zetom.eu

Agnieszka Odrobińska

Kierownik Działu Szkoleń i Konferencji

Telefon: 882 062 298

Mail: agnieszka.odrobinska@zetom.eu

Agnieszka Hajduk-Cichowska

Lider Zespołu ds. rozwoju

Starszy specjalista w Dziale Rozwoju Sprzedaży i Marketingu

Telefon: 601 304 078

Mail: agnieszka.cichowska@zetom.eu

Alan Błażejczyk

Koordynator ds. cyfryzacji  

Specjalista w Dziale Rozwoju Sprzedaży i Marketingu

Telefon: 734 179 197

Mail: alan.blazejczyk@zetom.eu

Natalia Błażejczyk

Specjalista w Dziale Rozwoju Sprzedaży i Marketingu

Telefon: 664 190 947

Mail: natalia.blazejczyk@zetom.eu

Marta Baranek

Specjalista w Dziale Rozwoju Sprzedaży i Marketingu

Telefon: 881 917 674

Mail: marta.baranek@zetom.eu

Anna Grendka-Krawczyk

Specjalista w Dziale Rozwoju Sprzedaży i Marketingu

Telefon: 539 031 230

Mail: anna.grendka@zetom.eu

Grażyna Flis

Specjalista w Dziale Rozwoju Sprzedaży i Marketingu

Telefon: 507 022 743

Mail: grazyna.flis@zetom.eu

Karolina Kapuściok

Stażysta w Dziale Rozwoju Sprzedaży i Marketingu

Telefon: 882 062 284

Mail: karolina.kapusciok@zetom.eu

CERTYFIKAT ISO 9001

REGULAMIN DZIAŁU SZKOLEŃ

POLITYKA JAKOŚCI

SIEDZIBA FIRMY

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
40-384 Katowice

TELEFON

882 062 298

EMAIL

szkolenia@zetom.eu