wzorcowanie

Wszystko co chciałbyś wiedzieć…

Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach swoją tradycją sięgają 1899 roku, czyli okresu, gdy Państwo Polskie formalnie było wymazane z mapy Europy. ZETOM Katowice jest jedną z pięciu najstarszych w Europie funkcjonujących jednostek, nieprzerwanie zajmujących się badaniami i atestacją wyrobów. Z dniem 10 maja 2001 r. na mocy Zarządzenia Wojewody Śląskiego, w oparciu o uchwały Senatu Politechniki Śląskiej i Rady Wydziału Mechaniczno – Technologicznego tej uczelni nadano ZETOM- owi imię profesora Fryderyka Stauba. Pełna nazwa przedsiębiorstwa została dopełniona o słowa „im. Prof. F. Stauba”. 24 października 2001 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej profesora, która znajduje się w budynku firmy i jest wypełnieniem długu wdzięczności wobec profesora oraz byłych pracowników przedwojennej MSD. W maju 2004 roku ZETOM Katowice uzyskał notyfikację w Unii Europejskiej pod nr 1436. Od listopada 2013 roku ZETOM Katowice jest jednostką prywatną, w 100% należącą do Centrum Atestacji i Badań Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Od tego czasu spółka przeszła gruntowną restrukturyzację, a także znacząco rozszerzyła zakres działania. W chwili obecnej ZETOM Katowice posiada akredytację PCA w następującym zakresie:
• AP 001 Wzorcowanie • AC 005 Certyfikacja wyrobów • AB 024 Laboratorium badawcze

no-title

Rynek
Usługi
Ludzie
Zarząd

Rynek

ZETOM Katowice świadczy swoje usługi na terenie całej Europy, ale także w Azji oraz USA. Przedsiębiorstwo jest rozpoznawalne przede wszystkim w krajach Europy Wschodniej i Centralnej. Aktywność w obszarze udziału w najważniejszych imprezach targowych i wystawienniczych zdecydowanie zwiększa rozpoznawalność marki ZETOM Katowice, jednakże współpraca z firmą jest podejmowana przede wszystkim ze względu na sprawdzoną jakość usług realizowanych przez doświadczony i kompetentny zespół pracowników związanych z poszczególnymi branżami od kilku do kilkudziesięciu lat.

Usługi

ZETOM Katowice realizuje bardzo szeroki zakres usług w zakresach objętych akredytacją, a także w obszarach nie wymagających udziału jednostek notyfikowanych w UE i akredytowanych w PCA. Podstawową działalnością spółki są badania i certyfikacja wyrobów, jednakże spółka świadczy także usługi w zakresie wzorcowania oraz szkoleń.

Ludzie

Rozwój ZETOM Katowice w głównej mierze zawdzięcza wysoko wykwalifikowanym specjalistom wielu dziedzin inżynieryjnych. Spółka od czasu jej nabycia od Skarbu Państwa przez Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. jest zarządzana przez ten sam zespół specjalistów. Struktura organizacyjna spółki odpowiada standardom oczekiwanym przez PCA, jednocześnie jest funkcjonalna, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw małych i średnich.

Zarząd

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Makieła

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej: magister inżynier Zarządzania i Inżynierii Produkcji w zakresie specjalności – Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz inżynier metalurg w zakresie specjalności – Technologie odzyskowe, gospodarka cieplna i ekologia.Ekspert w dziedzinie oceny zgodności maszyn, wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych oraz wyrobów budowlanych z europejskimi dyrektywami nowego podejścia.

Od 1984 roku związany z ZETOM Katowice, gdzie awansował od stanowiska Inspektora do Kierownika Zakładu Certyfikacji. Przeprowadził kilkaset auditów wyrobów/procesów w ramach certyfikacji w przedsiębiorstwach branży, maszynowej, metalowej, elektrotechnicznej, elektronicznej i informatycznej.

Jest Autorem wielu publikacji dot. systemów oceny zgodności, europejskich dyrektyw oraz systemów zarządzania, m.in.: „Ogólne bezpieczeństwo wyrobu oraz system oceny jego zgodności. Odpowiedzialność i obowiązki”, „Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”, „Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – nowe wymagania i procedury oceny zgodności dla maszyn”, „Nowa dyrektywa maszynowa – łatwiejsza czy trudniejsza” – Biuletyn euroinfo X’2010.

W tym zakresie również prowadzi wyklady oraz osobiście organizował wiele kursów, seminariów oraz szkoleń warsztatowych. Od 2011 r. do 2014 r. Prezes Zakładów Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., od 2014 roku Wiceprezes Zarządu Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM”.
Od 2016 pełni funkcję PREZESA ZARZĄDU Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o