Jesteśmy najstarszą jednostką badawczo atestacyjną w POLSCE

Działamy od 1899 roku

 

o nas

HISTORIA OD 1899 ROKU

KIM JESTEŚMY?
CO ROBIMY?

Jesteśmy jedną z najstarszych w Europie jednostek zajmujących się badaniami i atestacją. Wyróżnia nas:

  • sprawdzona, powtarzalna jakość usług
  • kompetentny zespół specjalistów.
  • rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, zwłaszcza Europy Wschodniej i Centralnej.

Działamy na terenie całej Europy, jak również w Azji.

Realizujemy szeroki zakres usług objętych akredytacją, jak również w obszarach niewymagających udziału jednostek notyfikowanych w UE i akredytowanych w PCA.
Główne obszary naszej działalności to:

• badania wyrobów
• certyfikacja wyrobów
• certyfikacja systemów zarządzania
• wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych
• ocena zgodności maszyn
• organizacja szkoleń i konferencji

HISTORIA OD 1899 ROKU

NASZA HISTORIA

Możemy się poszczycić imponującą tradycją, sięgającą XIX w., co czyni ZETOM przedsiębiorstwem starszym niż Państwo Polskie. Działamy od 1899 r., początkowo pod nazwą  Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej, a od 2001 r. z dumą nosimy imię prof. Fryderyka Stauba, wybitnego polskiego metaloznawcy. To dowód wdzięczności dla dokonań zarówno samego profesora, jak i byłych pracowników MSD.

Działalność podmiotu obejmowała zapewnianie jakości narzędzi i urządzeń w rodzącym się wówczas przemyśle naftowym.

Prace MSD zostały wstrzymane wybuchem I wojny światowej i wznowione je w 1923 r. Wkrótce nastąpił szybki rozwój jednostki, dzięki globalnemu popytowi na przeprowadzanie rzetelnych odbiorów technicznych materiałów szczególnego i odpowiedzialnego przeznaczenia.

W latach trzydziestych MSD wybudowała własny obiekt laboratoryjny, wyposażony w nowoczesne urządzenia badawcze i sprzęt pomiarowy, co przełożyło się na znaczne zwiększenie ilości przeprowadzanych badań – od 1923 r. do 1936 r. ich liczba wzrosła ponad pięćdziesięciokrotnie. Rozrosła się również załoga – z 22 do 200 osób. Poza lwowską centralą, powstało 16 oddziałów i ekspozytur w Polsce i w Europie, m.in. w Katowicach – obecnej siedzibie firmy.

Odbiory techniczne przeprowadzane były na zlecenie firm prywatnych, przedsiębiorstw państwowych i jednostek samorządowych.

Po II wojnie światowej pracownicy MSD pod kierunkiem prof. Fryderyka Stauba zasilili szeregi Zakładu Odbioru Wyrobów Hutniczych (wzorowanego na MSD) oraz nowopowstałej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Oba podmioty stały się spadkobiercami i kontynuatorami przedwojennego pioniera. W 1966 r. nazwa ZOWH zmieniona została na ZETOM (Zakład Technicznego Odbioru Materiałów) a na jego siedzibę wybrano Katowice.

Pod tą właśnie marką działamy nieprzerwanie od blisko 60 lat, kierując się tymi samymi zasadami fachowości, rzetelności, innowacyjności i solidnej wiedzy, co nasi poprzednicy.

 

PONAD 100 LAT TRADYCJI

1899 r.

Politechnika Lwowska Mechaninczna Stacja Doświadczalna "MSD"

1950 r.

Zakład Odbioru Wyrobów Hutniczych "ZOWH"

1967 r.

Zakład Technicznego Odbioru Materiałów "ZETOM"

1976 r.

Zakład Badań Materiałów i Wyrobów "ZETOM"

1991 r.

Zakład Badań i Atestacji "ZETOM"

1997 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"

2001 r.

Zakłady Badań i Atestacji ,,ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach

2008 r.

Zakłady Badań i Atestacji ,,ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

2015 r.

Wprowadzono znaki wyróżniające produkty, obiekty, systemy

NASZ ZARZĄD

Prezes Zarządu - mgr inż. Edward Makieła

Więcej informacji

Prezesem Zarządu ZETOM jest mgr inż. Edward Makieła:
• absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
• magister inżynier zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie specjalności zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
• inżynier metalurg w zakresie specjalności technologie odzyskowe, gospodarka cieplna i ekologia ekspert w dziedzinie oceny zgodności maszyn, wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych oraz wyrobów budowlanych z europejskimi dyrektywami nowego podejścia

Ze spółką związany jest od 1984 r., gdy rozpoczął w niej karierę na stanowisku inspektora. Ma na koncie kilkaset audytów wyrobów i procesów w ramach certyfikacji w przedsiębiorstwach branży maszynowej, metalowej, elektrotechnicznej, elektronicznej i informatycznej. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Aktywnie działa jako wykładowca w ramach różnorodnych kursów, seminariów, szkoleń i warsztatów.

Członek Zarządu - dr inż. Maciej Jodkowski

Więcej informacji

– Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.

– Doktor Inżynier w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej.

– Specjalista w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, budowy i konstrukcji aparatury chemicznej
i procesowej oraz ochrony środowiska, biotechnologii przemysłowej, paliw alternatywnych. Ekspert
w dziedzinie ograniczania emisji zanieczyszczeń z kotłów centralnego ogrzewania. Wieloletnie doświadczenie
w badaniu procesów związanych z opracowywaniem nowych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych dotyczących ochrony środowiska w przemyśle chemicznym i branżach pokrewnych.

– Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń praktycznych z zakresu kotłów grzewczych. Ekspert
w badaniu kotłów na paliwa stałe i oceny zgodności urządzeń i maszyn z obowiązującymi wymaganiami
i przepisami.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin

Formularz kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych

2 + 11 =

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
40-384 Katowice

TELEFON

centrala: 32 256-92-57
sekretariat: 32 256-93-69

EMAIL

biuro@zetom.eu