Aktualne dotacje

ZNAJDŹ PROJEKT DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

PROCES WSPÓŁPRACY

1. KONTAKT

Nasz specjalista przeprowadzi konsultację pozwalającą poznać Państwa potrzeby projektowe

2. OFERTA

Gdy poznamy Państwa potrzeby zaoferujemy realizację pasującego projektu

3. WSPÓŁPRACA

Po akceptacji naszej oferty podejmujemy wspólną współpracę zbierając niezbędne dane i przygotowując się do realizacji projektu

4. REALIZACJA

Nasi specjaliści zadbają o jak najlepszą realizację całego projektu.

AKTUALNE PROJEKTY

EENergy

Innowacje cyfrowe w MŚP

ŚCIEŻKA SMART

Z programu będą mogli skorzystać:
  • duże przedsiębiorstwo
  • konsorcjum dużych przedsiębiorstw, firmy z sektora MŚP
  • organizacje badawcze lub organizacje
    pozarządowe

Poznaj więcej informacji o projekcie

Więcej informacji o projekcie
Projekt obejmuje:
1. B+R
2. Wdrożenie innowacji
3. Infrastruktura B+R
4. Cyfryzacja
5. Zazielenienie przedsiębiorstw
6. Internacjonalizacja
7. Kompetencje
W przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co najmniej
moduł B+R.
W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny
Planowane nabory w 2024 r. dla przedsiębiorców (MŚP oraz inne niż MŚP):
od 27.06.2024

EENergy

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5 procent (mierzona 5 % redukcją energii w KWh).

Poznaj więcej informacji o projekcie

Więcej informacji o projekcie

Do dofinansowania kwalifikuje się każda firma, która:
– spełnia kryteria europejskiego MŚP (wg. unijnej definicji MŚP),
– działa na rynku i została założona przed 1 stycznia 2023 roku,
– wykazuje zdolność do wdrożenia na poziomie operacyjnym i technicznym planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej.

GRANTY NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MŚP
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 EUR.
Wkład własny: 0%
W ramach projektu zostanie przyznanych 900 dotacji w całej Unii Europejskiej.
Termin składania wniosków: 15 maja 2024

 

HoReCa

Ponad 1,2 mld zł unijnych dotacji dla branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury. Nabór wniosków już trwa!

Dotacje bezzwrotne z KPO są przeznaczone dla przedsiębiorstw z całej Polski, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 proc. (liczony rok do roku).

Poznaj więcej informacji o projekcie

Więcej informacji o projekcie

Wysokość wsparcia wyniesie od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych.

Wymagany jest wkład własny minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach: 6 maja – 5 czerwca 2024 r.

Innowacje cyfrowe w MŚP

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wdrożenie innowacji co najmniej w skali województwa śląskiego. Innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Poznaj więcej informacji o projekcie

Więcej informacji o projekcie
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwa z sektora MSP
Minimalna wartość dofinansowania wynosi 500 000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%
Planowany termin naboru: 08 kwietnia 2024 – 21 maja 2024

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin

Formularz kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych

4 + 10 =

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
40-384 Katowice