O nas

Dział Szkoleń i Konferencji jest integralną jednostką organizacyjną Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach

Działalność Działu Szkoleń i Konferencji została zainicjowana w lutym 1992r. przez powołanie wyodrębnionego organizacyjnie w strukturze „ZETOM” Katowice Zakładu Innowacyjno – Wdrożeniowego. W obrębie Zakładu wyróżniono Zespół Konsultingu Systemów Jakości, który w wyniku przemian rozwojowych przekształcił się w Ośrodek Promocji Systemów, a następnie w Zespół Promocji i Szkoleń i dalej w Dział Szkoleń i Konferencji. Dział Szkoleń i Konferencji dysponuje wykładowcami o najwyższych kwalifikacjach będącymi ekspertami różnych branż oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji szkoleń.

„ZETOM” Katowice jest pomysłodawcą i współorganizatorem kilku kierunków studiów podyplomowych realizowanych przez szkoły wyższe.

 • W marcu 2012r. „ZETOM” Katowice został wpisany do ewidencji Prezydenta Miasta Katowice jako Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ZETOM” w Katowicach pod numerem 250.
 • W lipcu 2017r. „ZETOM” Katowice wpisany został do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00266/2017.
 • Od grudnia 2017 ZETOM Katowice posiada Certyfikat w zakresie: „Organizacja działalności edukacyjnej i rozwojowej – szkolenia, konferencje i doradztwo” Certyfikat został wydany przez DAS CERTYFICATION Nr 66466086/3/Q.
  Nie świadczymy usług doradczych w zakresie systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji
polityka_jakosci

OTWÓRZ POLITYKĘ JAKOŚCI

Systemy Zarządzania (szkolenia w zakresie samych systemów zarządzania, jak i szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji auditora/pełnomocnika)

 • jakością wg ISO 9001,
 • środowiskowego wg ISO 14001,
 • BHP wg ISO 45001,
 • jakością wg IATF 16949,
 • energią wg ISO 50001,
 • dla laboratoriów wg ISO/IEC 17025,
 • bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001,
 • usługami IT wg ISO/IEC 20000,
 • zintegrowane i inne

Metody, narzędzia i techniki wspomagające w zarządzaniu jakością,

Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznakowanie CE

między innymi:

 • Dyrektywa 2014/35/WE dot. sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,
 • Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Dyrektywa 2014/30/UE dot. kompatybilności elektromagnetycznej,
 • Dyrektywa 2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,
 • Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. dot. wyrobów budowlanych i wiele innych

Zakładowa kontrola produkcji

w zakresie samego systemu oraz przygotowujące do pełnienia funkcji auditora

Metrologia

 • nadzór metrologiczny,
 • niepewność pomiarowa,
 • wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych

Szkolenia miękkie i wiele innych.

Regulamin Działu Szkoleń i Konferencji

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Firma

  Stanowisko

  Treść wiadomości

  (wymagane) W związku z wysłaniem formularza kontaktowego, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-385 Katowice zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora ( link do informacji)

  Rozmiar czcionki
  Zmień kontrast